23948sdkhjf

Kan byggutsläppen halveras redan i dag?

"Vi menar att med redan befintliga metoder kan vi halvera utsläppen från från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader."

Att bygga hus och vägar är nödvändigt – samtidigt är det en verksamhet som ger upphov till en hel del utsläpp.

– Vi vet att bygg och anläggning står för en stor del av de globala utsläppen, samtidigt finns det stora behov att bygga ut viktiga samhällsfunktioner, säger Maria Brogren, innovations- och hållbarhetschef på WSP, i ett pressmeddelande.

– Men vi kan inte fortsätta bygga som vi tidigare gjort. Vi behöver öka kunskapen hos beställare och beslutsfattare, vi behöver främja flexibilitet, modularitet och multifunktionalitet och vi behöver förändra hur vi använder och transporterar byggnadsmaterial, fortsätter hon.

WSP har i en ny rapport tittat närmare på hur samhällsbyggnadssektorn kan minska sina utsläpp, och bidra till att de satta klimatmålen uppnås.

Enligt företaget finns det faktiskt stora möjligheter att minska utsläppen, WSP uppger att det till och med går att  halvera byggutsläppen redan i dag.

– Vi menar att med redan befintliga metoder kan vi halvera utsläppen från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader, säger Maria Brogren.

– Det är upp till oss i branschen att implementera dem. För att komma åt resterande utsläpp behöver nya lösningar, metoder och material utvecklas. Forskning och innovation är avgörande, liksom att våga utmana rådande normer och standarder och testa nya metoder i projekt.

Ensam är inte stark i detta, förklarar WSP – företaget betonar att samhällsbyggnadssektorn består av en mängd olika aktörer i en komplex värdekedja och att ingen enskild aktör har möjlighet att göra de förändringar som krävs för sektorns klimatomställning.

I stället är det samarbete som gäller – alla måste arbeta tillsammans, och ta ansvar för sin del, uppger WSP.

I rapporten listar företaget fem steg för hur man når en klimatneutral samhällsbyggnadssektor.

  • Utveckla strategier och krav som leder till minskade utsläpp samt bidra till ökad kunskap hos beställare och andra beslutsfattare
  • Planera samhällen, stadsdelar och infrastruktur för att undvika eller minska utsläpp.
  • Utforma byggnader och infrastruktur på ett sätt som främjar flexibilitet, modularitet och multi-funktionalitet samt minskar klimatpåverkan.
  • Skapa förutsättningar för fossilfria transporter och arbetsmaskiner.
  • Utred och föreslå kompensation för kvarvarande utsläpp.

Rapporten heter  Net Zero Carbon Construction och kan laddas ner här.

Samhällsbyggnadssektorn påverkar klimatet

  • Uppförandet av byggnader och infrastruktur står för cirka 20 procent av de globala årliga utsläppen av växthusgaser.

  • Utsläppen från tillverkningen av byggmaterial uppgår till cirka 11 procent av de globala utsläppen.

  • Fem utsläppskällor står tillsammans för omkring 87 procent av utsläppen från uppförandet av byggnader och cirka 80 procent av utsläppen från anläggning av infrastruktur: tillverkning av cement, stål och asfalt samt arbetsmaskiner och transporter av material.

  • Utsläppen från samhällsbyggnadsprojekt som vägar och byggnader skulle kunna minska med 50 procent om åtgärder som redan finns tillgängliga implementerades.

Källa: WSP

Läs mer om: WSP
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079