23948sdkhjf

Entreprenör klar för Hybrits vätgaslager

Hybrit-satsningen i Luleå har tagit ytterligare ett steg mot färdigställande. Nu har NCC fått uppdraget att bygga det cirka 100 kubikmeter stora bergrum där vätgasen ska lagras.

Beställare är Hybrit Development som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall och står bakom den pilotanläggning för vätgaslagring som är en del i utvecklingen av fossilfri järn- och ståltillverkning.

Stålindustrin är en av de branscher som genererar mest koldioxidutsläpp vilket är en global utmaning. Med byggandet av vätgaslagret läggs ytterligare en viktig byggsten till Hybrit-pilotanläggningen i Luleå. Lagret ger möjligheten att variera efterfrågan på el och stabilisera energisystemet genom att producera vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt, säger Andreas Regnell, strategichef i Vattenfall och styrelseordförande i Hybrit.

Anläggningen placeras vid LKAB:s industriområde i Svartöberget i Luleå. NCC:s uppdrag är att bygga det underjordiska bergrum på cirka 100 kubikmeter där vätgasen ska lagras. Lagrets högsta nivå ligger cirka 30 meter under markytan. Ovan jord byggs även en kompressoranläggning.

Bedömningen är att ett lager under mark ger möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa det tryck som krävs för att lagra stora mängder energi i form av vätgas. Tekniken som används är anpassad för skandinaviska berggrundsförhållanden och ska nu utvecklas för att hantera lagring av vätgas. Lagret kommer också att kläs in med passande material och byggs enligt de höga säkerhetskrav som gäller och kontrolleras av ansvariga myndigheter.

Arbetet utförs som en utförandeentreprenad i samverkan med ett ordervärde kring 40 miljoner kronor och ett beräknat färdigställande till första kvartalet 2022.

NCC har tidigare erfarenhet av att bygga bränsleanläggningar och gaslager i bergrum och dessa erfarenheter tar vi med oss till detta spännande projekt, säger Stefan Olsson, produktionschef NCC Infrastructure.

Den fossilfria vätgasen ska ersätta den kol och koks som i dag utgör en avgörande del i produktionstekniken vid järn- och stålproduktion.

Genom att utveckla en metod för vätgaslagring och säkra tillgång till fossilfri el skapar vi en värdekedja hela vägen ut till kunderna där allt är fossilfritt – från gruva till el och till det färdiga stålet. Detta är unikt, säger Martin Pei, teknisk direktör i SSAB och styrelsemedlem i Hybrit.

Enligt Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB och styrelsemedlem i Hybrit, är satsningen ett viktigt kliv i hela industrins omställning.

Med Hybrit utvecklar vi tillsammans även tekniken för lagring av vätgas som är en nyckel för att kunna producera fossilfri järnsvamp, själva råvaran till framtidens fossilfria stål, på ett effektivt sätt. LKAB kommer att behöva bli Sveriges och kanske Europas största vätgasproducent framöver, och den här piloten ger ytterligare värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, säger Lars Ydreskog.

Den fossilfria vätgasen som används för att ta bort syret från järnmalmspelletsen är central i Hybritprocessen och lagret en vidareutveckling av väl beprövad teknik. Vätgasen ska kunna produceras kostnadseffektivt genom elektrolys av vatten som sker med fossilfri el. Vätgasen kan användas direkt eller lagras för att användas senare. Den fossilfria järnsvamp som kommer ur processen används sedan som råvara i tillverkningen av fossilfritt stål.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109