23948sdkhjf

Byggstart för tågdepå i Nässjö

En strategiskt viktig satsning som ligger rätt i tiden. Så beskrivs den blivande depån för service och underhåll av tåg i Nässjö där markarbetena just påbörjats.

Depån är en viktig satsning och skapar tillsammans med de nya tågen förutsättningar för en fortsatt utveckling av hållbara resor i och mellan länen. Den bidrar till ökad kompetens kring fordon och underhåll och skapar även nya arbetstillfällen. För resenärerna blir tågtrafiken stabilare och kommer även att stärka Nässjös roll som tågcentrum, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör i Jönköpings Länstrafik.

Markarbetena för den nya depån har just inletts i en totalentreprenad som totalt är värd cirka 550 miljoner kronor. Arbetet genomförs i partnering mellan NCC och RJL Tågdepån Nässjö, helägt av Region Jönköpings län. Samarbetet inleddes 2020 och sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat inför byggstarten.

Depån byggs norr om bangården och tar cirka 35 000 kvadratmeter i anspråk. Själva byggnaden omfattar ungefär 7 500 kvadratmeter och ska innehålla fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager och verkstad. Med i projektet är också en kontorsdel med stomme i trä och personalutrymmen.

Projektet präglas av ett hållbarhetsprogram med fokus på förnybar el, sunda material, hållbar dagvattenhantering och minimering av transporter. För att hålla nere förbrukningen kan vatten från tvättanläggningen återanvändas. Depåbyggnadens tak utrustas med solceller.

Det är en strategiskt viktig satsning som ligger rätt i tiden och främjar och tryggar ett hållbart resande. Genom att arbeta i partnering och med vår stora erfarenhet av tidigare depåer, som Kärråkra i Hässleholm och Norsborg i Stockholm, ser vi fram emot att leverera en tågdepå för framtidens tågtrafik i och runt Jönköpings län, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef för NCC Building Sweden.

Tågdepån ska stå klar sommaren 2023 i god tid för att klara service och underhåll av de nya tåg som ska börja trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024.

Läs mer om: NCC
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109