23948sdkhjf

Bred kartläggning av bygglogistik

Logistiken i ett byggprojekt kan utgöra 30-40 procent av den totala projektkostnaden. Här finns stor potential för förbättringar. Chalmers tekniska högskola och Bygglogistikgruppen vid Linköpings universitet hoppas att de tillsammans ska kunna visa hur.

Bygglogistik har identifierats som ett område med stor förbättringspotential. Materialflödena har genom alla tider varit centrala i all byggverksamhet. De senaste åren har intresset för bygglogistiklösningar ökat i den svenska byggbranschen. Bland annat har det gjorts ett flertal fallstudier som visar nyttan av effektiv logistik.

Frågan har nu tagits upp av Centrum för Management i Byggsektorn, CMB, vid Chalmers som konstaterar att det saknas en bred kartläggning som visar nuläget gällande bygglogistik i branschen. CMB har därför valt att finansiera en bred branschkartläggning av bygglogistik som kommer att genomföras av Chalmers tekniska högskola och Bygglogistikgruppen vid Linköpings universitet

Förhoppningen är att resultatet av kartläggningen ska leda till stora effektivitets- och klimatvinster och därmed också stora kostnadsbesparingar eftersom bygglogistiken är så oerhört omfattande. CMB hänvisar bland annat till studier som säger att cirka 2–10 leveranser om dagen motsvarar 8–10 ton material och att logistikkostnaden i ett projekt utgör mellan 30 och 40 procent av den totala projektkostnaden.

Den studie som nu startar ska ge en översikt av dagens bygglogistik i Sverige och bygglogistikens roll i stadsutveckling för effektivare produktion och reducering av utsläpp kopplade till byggtransporter. Förhoppningen är att studien ska bli en grund för utbildnings- och managementinsatser i branschen, samt en hjälp i arbetet med att identifiera inriktningen på framtida forskningsinsatser.

Kartläggningen kommer att genomföras i form av en digital enkät i kombination med telefonintervjuer som beräknas vara avslutade i mitten av juni. Med hjälp av Byggfakta beräknas studien nå 8 000 aktiva beslutsfattare inom den svenska byggbranschen.

Avsikten är att presentera studiens resultat i början av 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095