23948sdkhjf

Regeringen förlänger Cementas tillstånd

Näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund meddelade vid en presskonferens på tisdagen att regeringen planerar för att tillfälligt förlänga Cementas miljötillstånd under åtta månaders tid. Tidsfristen stämmer med den tid som Cementa uppgett att det finns ungefär åtta månaders kalkbrytning kvar inom ramen för gällande tillstånd. 

– Som ett första steg har vi skickat ut förslag till förordningsförändring och vi förbereder nu förändringar i miljöbalken, säger Ibrahim Baylan. 

Förändringarna i förordning och miljöbalken är tidsbegränsade och ger regeringen mandat att besluta att Cementa får fortsätta täkten inom ramen för nuvarande tillstånd. Det vill säga Cementa får inget utökat tillstånd av regeringen utan den frågan får fortsätta hanteras i kommande domstolsprocesser. 

– Tillstånd ska bara ges om verksamheten lever upp till de krav lagen ställer och det är inget som ändras idag och det gäller även Cementa. Vi yttrar oss självklart inte om ett pågående mål i en domstolsprocess, förklarade Per Bolund. 

Att regeringen ändå gör dessa förändringar förklarade han med följande.  

– Det är en extraordinär situation vi hamnat i och det kräver även extraordinära åtgärder, säger Per Bolund. 

Ibrahim menade att regeringen haft möten med bland annat Cementa och byggindustrin. En oberoende utredning har även tillsatts som visat på allvarliga samhällskonsekvenserna av en stoppad brytning. 

– Den här situationen har blottat en allvarlig sårbarhet i vår samhällsbyggnadssektor. Vårt arbete har uteslutande handlat om att minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser både på kort och lång sikt, säger Ibrahim Baylan.

Det kommer även mer från regeringen framöver. 

– Regeringen kommer även att återkomma med ett antal åtgärder för att främja hållbart byggande och stärka motståndskraften inom råvaruförsörjningen inom byggsektorn, säger Per Bolund.  

Läs mer om Cementas överklagande av domen här.

Läs om vad Cementas vd anser om domen här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.126