23948sdkhjf

Åtta månader för lite när det krävs tre år för tillståndsprocessen

Regeringens beslut att låta Cementa driva verksamheten i Slite vidare till nästa halvårsskifte uppskattas av företaget som dock poängterar att tillståndet borde ha förlängts i minst tre år, vilket är den beräknade tiden för att slutföra den pågående tillståndsprocessen.

Regeringens beslut att ge Cementa möjlighet att under en begränsad tid på åtta månader driva verksamheten i Slite vidare fattades, enligt näringsminister Ibrahim Baylan, bland annat för att minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser.

Beslutet gör det möjligt för Cementa att fortsätta kalkstensbrytningen inom ramarna för nuvarande tillstånd, vilket innebär att råmaterialförsörjningen till cementproduktionen i Slite kan fortlöpa fram till sommaren 2022.

Beskedet från regeringen är ett viktigt steg i rätt riktning, men det betyder samtidigt att man skjuter frågan om svensk cementförsörjning framåt i tiden. Befintlig domstolsprocess klarar inte att lösa frågan inom den här korta tidsramen. Vi bedömer att det krävs ytterligare minst tre år för att slutföra befintlig tillståndsprocess. Därför borde regeringen ha öppnat upp för ett tidsbegränsat tillstånd på minst tre år, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Hon menar också att företaget kan fortsätta att bryta kalksten på begränsade ytor utan tillkommande betydande miljöpåverkan.

Att bedriva långsiktig industriell verksamhet innebär ett stort ansvarstagande för både miljön och lokalsamhället. Den planerade verksamheten kommer bland annat att bidra till att dricksvattenförsörjningen på Gotland väsentligt förstärks genom att vi kan magasinera vatten mellan vinter och sommar, säger Karin Comstedt Webb som också lyfter fram vikten av en tät samverkan mellan staten och industrin i den pågående klimatomställningen.

I juni i år presenterade vi en ambition att Sverige och Gotland ska vara ledande i det globala skiftet mot en klimatneutral cementindustri. Det förutsätter ett långsiktigt täkttillstånd i Slite och att vi arbetar tillsammans för att säkerställa en tillräckligt snabb klimatomställning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.203