23948sdkhjf

Nacka satsar på regnbäddar

Nacka kommun får drygt 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att anlägga så kallade regnbäddar som kan fördröja, rena och ta hand om dagvatten. Samtidigt ska lösningen även minska risken för översvämningar.

I början av 2020 anlade Nacka kommun en testanläggning för regnbäddar med förhoppningen att resultatet skulle bli både lyckat och vägledande för utformningen av regnbäddar i hela kommunen.

Regnbäddar är ett alternativ för att ta hand om dagvatten när allt större del av marken bebyggs eller beläggs med asfalt och gatsten. Regn och snö måste helt enkelt ha någonstans att ta vägen. När vattnet leds genom marken förflyttas det långsammare och hinner därmed renas från föroreningar, som tungmetaller, kväve och fosfor som därmed inte kan spridas vidare till ett större område.

Nu får kommunen 23 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att, med start i augusti, anlägga regnbäddar i anslutning till tre stadsbyggnadsprojekt i centrala Nacka.

Nacka växer med nya bostäder och arbetsplatser. En fördel med vår stadsutveckling är att vi också samtidigt kan anpassa kommunen till skyfall, större regnmängder och rena regnvattnet innan det når våra sjöar. Rent vatten är ett högt prioriterat mål i Nacka, så vi är tacksamma för att Naturvårdsverket bidrar i detta angelägna arbete, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande.

Peter Skogberg, chef för kommunens enhet för bygg- och anläggning betonar att det för den växande kommunen är viktigt att säkerställa att de nya stadsbyggnadsprojekten klarar miljökvalitetsnormerna.

Genom regnbäddar får vi in grönska som samtidigt kan efterlikna naturens egna processer att rena och fördröja dagvatten, och samtidigt bevattna träd och annan vegetation. Med regnbäddarna kan dessutom mängden föroreningar som når våra sjöar och hav minska. På så sätt får vi möjlighet att göra rätt saker för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar samtidigt som vi bygger stad, säger han.

Kortfakta

När områden bebyggs eller beläggs med asfalt eller gatsten måste dagvatten, det vill säga nederbörd i form av regn eller snö, tas omhand. Ett alternativ är så kallade regnbäddar – nedsänkta planteringsytor vars syfte är att fördröja, rena och sedan avleda vatten från markytan. Genom att leda vattnet genom marken kan det renas från föroreningar som exempelvis tungmetaller, kväve och fosfor, som därmed inte sprids vidare i naturen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078