23948sdkhjf

Stora satsningar på landsbygden i budgetproppen

Budgetpropositionen för 2022 innehåller stora satsningar för landsbygden, bland annat på biodrivmedel, skogsskadebekämpning och infrastruktur.

Regeringen framhåller att satsningarna på landsbygden i budgetpropositionen för 2022 syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet.

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för tillväxt och utveckling i hela landet. Utöver ett tillskott om 265,5 miljoner kronor från den omfattande infrastrukturpropositionen ökas medlen med ytterligare 750 miljoner kronor genom en extra satsning på infrastruktur med fokus på bland annat det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Det utökade vägunderhållet ska främja en hållbar regional utveckling och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd.

I Budgetpropositionen föreslår regeringen även att det satsas ytterligare 500 miljoner kronor år 2022 på utbyggnaden av bredband i hela landet. Tillsammans med tidigare beslutade medel kommer totalt 1,3 miljarder kronor kunna fördelas till utbyggnaden av bredband i glesbefolkade områden år 2022.

Klimatpremien främjar introduktionen av lastbilar, bussar och arbetsmaskiner med låga utsläpp av växthusgaser på marknaden genom att sänka inköpskostnaden av dessa för företag, kommuner och regioner. För att möjliggöra en övergång till fossiloberoende alternativ för bl.a. jord- och skogsbruket avser regeringen göra det möjligt för arbetsmaskiner som drivs med fordonsgas, bioetanol eller en hybrid av dessa och elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa att kunna få ta del av en del av stödet. 10 miljoner kronor avsätts för dessa arbetsmaskiner 2022. Regeringen beräknar att lika mycket medel avsätts 2023 och 2024. Satsningen är en viktig del i arbetet med att ställa om arbetsmaskiner till fossilfrihet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094