23948sdkhjf

Nya klimatkrav ställs på väg- och anläggningsprojekt

Upphandlingsmyndigheten berättar i ett pressmeddelande att kommuner, regioner och statliga aktörer nu får en ny uppsättning klimatkrav att använda i upphandlingar av entreprenader, projektering av vägar och andra anläggningsprojekt.

Klimatpåverkan från anläggningssektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Nu finns klimatkrav som kan användas när entreprenader och konsulter för större anläggningsprojekt upphandlas, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i pressmeddelandet.

Enligt Upphandlingsmyndigheten är just inköpskategorin bygg, fastighet och mark en stor källa till utsläpp.

De anger att klimatpåverkan till följd av offentliga inköp år 2019 uppgick till 23,5 miljoner ton CO2-e och att inköpskategorin bygg, fastighet och mark stod för 9,2 miljoner av dessa ton.

Upphandlingsmyndigheten noterar också att 36 procent av alla annonserade upphandlingar avsåg bygg och anläggningsarbete 2019.

De nya kraven riktas främst till offentliga beställare som upphandlar konsulter för tidiga skeden i byggprocessen, projekteringsuppdrag samt total- eller utförandeentreprenad.

Krav finns också på att ta fram handlingsplaner för att minska klimatpåverkan.

Enligt Upphandlingsmyndigheten är syftet med hållbarhetskriterierna att göra det enklare att ställa krav som verkligen leder till minskad klimatpåverkan vid såväl projektering som själva byggandet.

Myndigheten föreslår också hur beräkningarna ska göras så att det blir tydligt för beställaren att se om klimatbelastningen minskat eller ökat jämfört med ett ”business-as-usual scenario”.

Detta ska underlätta vid upphandlingen av både projektör och utförandeentreprenör uppger Upphandlingsmyndigheten

Förslag finns också på hur man ska kunna hantera ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten i klimatbelastningen.

Tanken är att minska klimatpåverkan procentuellt, på tre nivåer i likhet med de klimatkrav Trafikverket redan ställer vid byggande av infrastruktur.

Enligt Upphandlingsmyndigheten är ambitionsnivån på minskad klimatpåverkan ”förhållandevis blygsam” på basnivå: 15 procent.

Avancerad nivå innebär kravet 30 procent och Spjutspetsnivån 50 procent.

I de nya kraven finns också förslag på en handlingsplan för vad klimatarbetet bör innehålla.

Tanken med det är, enligt Upphandlingsmyndigheten, att sätta en ”minstanivå” för de åtgärder entreprenörerna ska vidta. Kraven ska vara anpassade till var i processen beställaren befinner sig, om det är en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad, etcetera

De nya klimatkraven är en del i ett regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten och Boverket fått.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14