23948sdkhjf

Svemins lösning på tillståndsfrågan

Nu är det slutgnällt konstaterar Svemin och levererar ett reformpaket med 27 förslag. – Det är dags för ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för gruv- och mineralverksamheter, säger vd Maria Sunér.

Stora företag som LKAB, Cementa och Kaunis Iron har stött på av patrull på sistone – deras verksamheter har påverkats starkt när de inte fått de tillstånd de räknat med.

Diskussionens vågor har gått höga om tillståndsprocesserna är rimliga och nu lanserar Svemin ett reformpaket med 27 förslag.

Vi har gnällt länge över problemen, men med det här reformpaketet vill vi hjälpa politiken att låsa upp dagens ineffektiva och utvecklingshämmande tillståndssystem, säger Maria Sunér, vd Svemin, i ett pressmeddelande.

Svemin uppger i pressmeddelandet att samhället behöver allt mer metaller och mineral – inte minst för att tackla klimatomställningen.

– Om samhället ska klara netto-noll kommer behovet av råmaterial att öka sex gånger dagens behov – och många gånger mer för vissa energikritiska metaller. Vi ser hur många av de stora industri- och samhällssatsningar  som nu görs i Sverige tar sin utgångspunkt i värdekedjan som startar i vår berggrund. Och det finns stor potential att utvinna mer.

Svemin anser att den svenska gruv- och mineralnäringen har ambitiösa mål för både fossilfrihet och biologisk mångfald – tanken är att uppnå fossilfria gruvprocesser 2035 och efterföljande processteg 2045 samt att bidra nettopositivt till den biologiska mångfalden senast år 2030, förklarar organisationen.

Ändå blir Sverige allt mindre attraktivt som attraktiv gruvnation, förklarar Maria Sunér

– Görs inget åt detta politiskt är risken stor att en hel sektor gradvis avvecklas istället för att utvecklas, säger hon.

Miljökraven ska vara både relevanta och höga på verksamheter som påverkar miljön, och den svenska gruvnärningen ska även i fortsättningen vara hållbar fortsätter hon.

– Men politikens hantering av gruvnäringens tillståndsprocesser de senaste åren signalerar dessvärre att gruvnäringen icke ska göra sig besvär i Sverige. Det kan inte vara politikens intention att detaljer och formalia på ett oproportionerligt sätt ska få hindra en hållbar omställning. Det är dags för ett nytag kring svensk mineralpolitik och tillståndsgivningen för gruv- och mineralverksamheter. För klimatomställningen, för jobben och för gruv- och mineralnationen Sverige, säger Maria Sunér. 

FAKTA

Svemins reformpaket innehåller sammanlagt 27 konkreta reformförslag inom fyra huvudområden:

  1. Förändra lagstiftningen till att fokusera mer på den hållbara utvecklingen i prövningen. Prövningen måste breddas till att även inkludera ansvar för samhällsutvecklingen. Det kan ske genom att bedömningsgrunderna i miljöbalken utvecklas och att myndigheterna får tydligare instruktioner. En ny myndighet med uppdrag att bedöma helheten bör tillsättas.

  2. Strama upp miljötillståndsprocessen. Nuvarande miljötillståndsprövning lever inte upp till lagstiftarens krav om effektivitet i svenska domstolar. För att stärka Sveriges attraktivitet som industrination måste domstolsprövningen reformeras. Det handlar till exempel om att sätta en maximal tidsgräns för tillståndsprövning enligt miljöbalken, att stärka domstolens roll samt att ställa tydliga krav och förväntningar på medverkande myndigheter.

  3. Säkra samhällets tillgång till mineral. Mineral har en avgörande roll för samhällsutvecklingen och klimatomställningen, men minerallagen har över tid tappat i betydelse. Minerallagen måste uppvärderas och tillmätas större tyngd vid avvägningar mot andra intressen. Riksintresset för mineral behöver uppvärderas.

  4. Öka attraktiviteten för prospektering. Det är svårt att hitta mineralfyndigheter som är ekonomiskt lönsamma att utvinna. För F att Sverige ska förbli en attraktiv gruvnation måste tillståndsprocessen effektiviseras. Det handlar bland annat om att reformera Bergsstaten, införa en maximal tidsgräns för hantering av ärenden enligt minerallagen, förlänga den initiala tillståndstiden och möjliggöra bearbetningskoncession utan föregående Natura 2000-prövning som istället bör prövas i samband med ansökan om miljötillstånd.

 (Alla 27 reformförslagen kan läsas här.)

Källa: Svemin

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11