23948sdkhjf

Jämställd byggutbildning långt borta

Antalet sökande till gymnasiernas bygg- och anläggningsprogram läsåret 2021/22 minskade jämfört med förra året. Det visar färsk statistik från Skolverket som också noterar att endast 13 procent av de sökande är tjejer.

Läsåret 2020/2021 sökte 6 140 personer bygg- och anläggningsprogrammet. I år var motsvarande siffra 6 060. Minskningen var större bland killar än tjejer, tio procent jämfört med tre. Sammantaget visar dock Skolverkets statistik att andelen tjejer som sökt bygg- och anläggningsprogrammet ligger kvar på 13 procent – långt under regeringens jämställdhetsmål att 25 procent av de nyanställda i branschen ska vara kvinnor.

– Det är oroande att färre sökt bygg- och anläggningsprogrammet. Vi måste bli fler som bygger om vi ska kunna rusta Sverige för elva miljoner invånare och klara av att genomföra den nödvändiga klimatomställningen, säger Elin Kebert, kompetensförsörjningsexpert på Byggföretagen.

Byggföretagens recept för att fler ska söka sig till bygg- och anläggningsprogrammet är en modernisering av programmet med ett innehåll som bättre speglar branschen i dag och fångar ungas intresse för samhällsbyggande. En hörnsten i åtgärdspaketet är att införa de kompletteringar som behövs, exempelvis i matematik, för att ge högskolebehörighet efter avslutad utbildning. Därmed får den som går ett yrkesprogram bättre möjligheter till såväl fortbildning senare i livet som att läsa vidare om så önskas.

– Den viktigaste framtida åtgärden är att bygga ut vuxenutbildning mot yrken – yrkesvux. Sedan 2011 har allt fler unga valt att läsa teoretiska program på gymnasiet, med få eller små möjligheter att ändra sig och läsa bygg efter gymnasiet. Det gör att det val du gör vid 14 års ålder påverkar dina framtida chanser på arbetsmarknaden. Så kan det inte vara. Även den som läst teoretiskt program måste få chans att kliva in i vår bransch, säger Elin Kebert.

Men hon ser också gärna att fler tjejer söker sig till utbildningarna, vilket dock kräver förändringar, ju snabbare desto bättre.

– Ska vi få fler tjejer att söka sig till byggbranschen krävs att regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över utbildningarna så att de välkomnar både män och kvinnor, säger Elin Kebert.

Hon efterlyser också en tät dialog mellan skolorna och näringslivet för att på ett bättre sätt än i dag kunna dimensionera inriktningarna i utbildningen så att utbudet matchar de lokala behoven på arbetsmarknaden.

Situationen verkar något ljusare på fordons- och transportprogrammen. Läs mer här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078