23948sdkhjf

Lönsam uppgradering av spårnätet

Kapacitetsbrist på Västra och Södra Stambanan innebär årliga merkostnader i miljardklassen. Det hävdar Green Cargo som menar att en snabb utbyggnad av sträckorna Hallsberg–Mjölby, Malmö–Hässleholm samt Alingsås–Olskroken är bästa lösningen för AB Sverige.

Industrins omställning till klimatsmarta värdekedjor går i en rasande takt och det transportberoende näringslivets behov av energieffektiv och kapacitetsstark logistik är större än någonsin. Men för att Sverige ska nå klimatmålen, samtidigt som näringslivet stärker sin konkurrenskraft krävs det snabba åtgärder på järnvägen, säger Ted Söderholm, vd för Green Cargo.

Enligt företaget är problemen störst i de södra delarna av landet där tågtrafikens utveckling de senaste 20 åren skapat kapacitetsbrist på Västra och Södra stambanan som därmed blivit en hämsko för det transportberoende näringslivet i Sverige.

I en färsk rapport pekar Green Cargo ut tre flaskhalsar som beskrivs som helt centrala för godsets framkomlighet i det befintliga järnvägssystemet och måste åtgärdas snabbt. Det handlar om att färdigställa dubbelspåret Hallsberg–Mjölby och fyrspåret Malmö–Hässleholm samt att bygga fyrspår Alingsås–Olskroken.

Företaget är helt övertygat om att ett färdigställande av dessa objekt skulle ge betydande vinster såväl samhällsekonomiskt som miljömässigt. Enligt företaget medför dagens kapacitetsbrist årliga merkostnader i miljardklassen för både godsoperatörer och varuägare.

Ett exempel som lyfts fram från den egna verksamheten är att stillestånd, primärt orsakat av kapacitetsbrist, under de senaste tio åren kostat Green Cargo närmare tre miljarder kronor. För branschen som helhet är bedömningen att det handlar om nära fem miljarder kronor i fördyrade produktionskostnader. Därtill kommer varuägarnas merkostnader i form av förlängda ledtider, minskad produktivitet och försvagad konkurrenskraft.

– För varje dag som dessa flaskhalsar står oåtgärdade snurrar taxametern fortare för AB Sverige. Proppar i Väst- och Sydsverige är proppar för norra Sverige. Att snabbt bygga bort dessa kapacitetsbrister skulle ge mycket stora samhällsekonomiska vinster för hela landet, säger Ted Söderholm.

I rapporten betonas även att godsbangårdarna måste anpassas för längre tåg och att största möjliga del av Norrbotniabanan blir dubbelspårig. Även järnvägstrafiken över Öresund lyfts fram som prioriterad. Bedömningen är att bland annat stålexporten på järnväg kommer att växa när produktionen blir fossilfri, för att inte tala om de möjligheter till mer effektiva transporter som växer fram med Fehmarn Bält-förbindelsen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094