23948sdkhjf

Skellefteå levlar upp

Skellefteå kommun bygger ut både VA- och cykelvägsnätet för att kunna ta emot alla som vill flytta till stan.

Skellefteå har under senare tid från världens ögon på sig. Att Northvolt valde att placera en batterifabrik just där har inneburit att behovet av arbetskraft ökat kraftigt i den västerbottniska kuststaden, som nu måste planera för att kunna ta hand om en allt större befolkning. 

De som flyttar till stan måste förstås ha någonstans att bo, för att kunna bygga fler bostäder krävs dock mycket annat – till exempel en rätt dimensionerad vatten- och avloppsinfrastruktur.

Enligt ett pressmeddelande förbereder Skellefteå kommun nu för att bygga ut och förtäta bostäder men också allt som hör därtill.

Tanken är bland annat att bygga om vatten- och avloppsledningar runt om i Skelleftedalen.

Under vintern 2021 och våren 2022 kommer till exempel Skeppargatan mellan Södra Järnvägsgatan och Kanalgatan byggas om.

2022 går man vidare med Skelleftehamn, där man enligt en ny detaljplan ska bygga nya kvarterat Jullen. Tanken är att bygga ut området i etapper men innan det startskottet går ska man, under 2022, leda om ett dike och hantera dagvatten.

Ombyggnaderna ska samordnas med övrig infrastrukturutbyggnad, till exempel den som de elproducenten elbolaget Skellefteå Kraft genomför.

Skellefteå kommun satsar också på att bygga fler och mer sammanhängande gång- och cykelstråk.

Till exempel ska banan utmed Torsgatan förlängas norr om Northvolts industriområde, den har knutits ihop med väg 372 genom en ny rondell och u2022 ska banorna. Under 2022 kommer banorna från Northvolts Site i öst till Moröbackevägen i väst kopplas samman till ett sammanhängande stråk.

En annan viktig del i cykelvägnätet är en förstärkning av gång- och cykelbanan längs Getbergsvägen ska också förstärkas. Tanken är att bygga gång- och cykelbana på den södra sidan av Getbergsvägen från korsningen vid Morögatan fram till gatans slut i öst för att på så sätt skapa ett 4,5 kilometer långt, sammanhängande huvudcykelstråk från Morö Backe till Centrum.

Utbyggnaden av stråken i Bergsbyn och Getberget ska också fortsätta.

Utbyggnaderna av lättillgängliga och sammanhängande gång- och cykelstråk i Skellefteå kommer att ha kapacitet för en stor mängd cyklister med ökad framkomlighet och därmed avlasta biltrafiknätet och hålla nere köerna, helt i enlighet med Skellefteås vision - en hållbar plats för en bättre vardag, säger Karin Degerfeldt, funktionschef Skellefteå kommun, i ett pressmeddelande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11