23948sdkhjf

250 miljoner kronor – kostnaden för vatteninträngning i gruva

Produktionen i Bolidens irländska gruva Tara har kommit igång på nytt – i varje fall delvis. Men inkomstbortfallet har varit stort – företagets bedömning är att notan för det påtvingade produktionsstoppet landar kring en kvarts miljard kronor.

Den 23 november stoppade Boliden produktionen i Taragruvan på Irland. Anledningen var förhöjda vatteninflöden i samband med pilotborrning inför ett cirka en kilometer djupt ventilationsschakt.

Då de inflödande vattenmängderna översteg den befintliga pumpkapaciteten valde företagsledningen att stoppa produktionen eftersom det fanns risk att vattnet skulle nå delar av gruvinfrastrukturen. Fokus lades i stället på att stoppa vatteninflödet och säkerställa produktionskritisk utrustning.

Så snart vatteninflödet kom under kontroll inleddes arbeten med att återställa gruvan – bland annat pumpning och kartläggning av eventuella skador till följd av vatteninflödet.

Produktionen har nu delvis återupptagits och kommer att öka gradvis i takt med att fler produktionsområden återställs. Samtidigt har produktionsstoppets ekonomiska konsekvenser beräknats. Bedömningen är att rörelseresultatet kommer att minska med cirka 250 miljoner kronor. Då ingår kostnader för att stoppa vatteninflödet och återställa kritisk gruvinfrastruktur, nedskrivningar av förstörda tillgångar samt intäktsbortfall från minskad produktion.

Bedömningen är också att produktionen kommer att påverkas under det första halvåret 2022 – exakt hur mycket är dock för tidigt att uppskatta. Exempelvis beräknas full tillgång till Tara Deep-orten för ytterligare prospektering inte att uppnås förrän under andra halvåret 2022.

Enligt företaget har ingen person skadats allvarligt och det har heller inte registrerats någon påverkan på den yttre miljön. Övervakningen fortsätter dock.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078