23948sdkhjf

En av Europas största förekomster av sällsynta jordartsmetaller finns i Gränna

Ny teknik och ökad elektrifiering ska innebära att samhällets behov av både vanliga och ovanliga metaller ökar, till exempel sällsynta jordartsmetaller. En av Europas största förekomster finns i Norra Kärr utanför Gränna.

– Norra Kärr har kapacitet att bidra till EUs framtida ökade självförsörjning av sällsynta jordartsmetaller, säger Axel Sjöqvist vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet och författare till en ny avhandling i ett meddelande.

För att kunna genomföra grön omställning och för nytillverkning av vindkraftverk och elbilar krävs en tillförlitlig försörjning av bland annat sällsynta jordartsmetaller. För sällsynta jordartsmetaller används i teknik som till exempel bildskärmar, katalysatorer, batterier och kraftfulla permanentmagneter. Vindkraftverken producerar mer el och elbilarna kan köra längre sträckor tack vare sällsynta jordartsmetaller, som är viktiga komponenter i elmotorer och generatorer.

– Det är därför viktigt att få kunskap om bergarternas geologiska ursprung och utveckling och att dessutom kunna se fördelningen av de sällsynta jordartsmetallerna mellan olika bergarter och mineral. Det här är en förutsättning för resurseffektivt utnyttjande och för framtida prospekteringsinsatser i Sverige och globalt, säger Axel Sjöqvist i meddelandet.

Studierna i hans avhandling ger nya insikter i Norra Kärrs geologiska ursprung. Men planerna på mineralutvinning utanför Gränna har gett upphov till miljöprotester.

I dag importerar Europeiska unionen 98 till 99 procent av sitt behov av sällsynta jordartsmetaller från Kina, står det i meddelandet som Axel Sjöqvist kommenterar:

– Där har de framställts under tveksamma förhållanden för människor och miljö. Kina har ett globalt marknadsmonopol och styr därför hur mycket av dessa metaller som finns tillgängligt i resten av världen. Följaktligen har de även indirekt kontroll över om EU lyckas uppfylla sina hållbarhetslöften.

 – Brytning av resurser påverkar alltid miljön på något sätt. Den påverkan försvinner inte när vi importerar metallerna, snarare blir den större ur ett globalt miljöperspektiv. Resurserna i berggrunden går tyvärr inte att flytta på. Det är upp till Mark- och miljödomstolen att bedöma om företagets nya plan för brytningen i Norra Kärr kan genomföras på ett miljösäkert sätt.

Kommentera en artikel (1)
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062