23948sdkhjf

Sämre snöröjning i framtiden?

Riksförbundet M Sverige har frågat 130 kommuner om prioriteringar och budget och drar slutsatsen att snöröjningen riskerar att försämras framöver.

Enligt M Sverige var det till exempel bara åtta kommuner (sex procent) som höjt sin budget för snöröjning, övriga indexuppräknar den eller låter den ligga stilla.

M Sverige  anser att detta i många fall kommer att leda till sämre vinterväghållning eftersom lönsamheten vid snöröjning blir allt sämre och kommunerna har färre intresserade utförare.

Förbundet vill därför att både kommunerna och Trafikverket satsar mer på vinterväghållning och snöröjning.

– Det behövs mer resurser, tydligare tidsgränser för insatser och fler uppföljande kvalitetskontroller av vinterväghållningen på både kommunala och statliga vägar, säger Tony Gunnarsson. sakkunnig trafiksäkerhet, på Riksförbundet M Sverige, i ett pressmeddelande.

Enligt M Sverige finns det även andra faktorer som talar för att vinterväghållningen, till exempel att högre bränslepriser, högre krav på maskiner och perioder med mindre snö äter upp lönsamheten.

Förbundet lägger dock den största skulden på beslutsfattarna.

– Vägunderhållet har under många år nedprioriterats, vilket har gjort att underhållsskulden har vuxit till 23 miljarder kronor, enligt Trafikverket. Vintervägunderhållet måste prioriteras högre i såväl kommunernas som statens budget, annars hotas trafiksäkerheten, säger Tony Gunnarsson.

Enligt M Sverige visar kartläggningen också att nästan hälften av kommunerna prioriterade gång- och cykelvägar högst, 45 procent svarade att gång- och cykelvägarna prioriteras högst tillsammans med vissa typer av vägar.

Bara sex procent svarade att de prioriterar betydande vägar högst.

– Det kan finnas goda skäl för kommunerna att prioritera gång- och cykelvägar, såsom att oskyddade trafikanter är mer utsatta för vädrets påverkan och riskerar allvarligare skador vid olyckor. Vissa kommuner ser också prioriteringen som en del i målsättningen att fler ska cykla eller gå i stället för att ta bilen. Framkomligheten för bilister och framför allt utryckningsfordon måste dock också fungera. På detta område är det för dåligt i delar av landet, säger Tony Gunnarsson.

Riksförbundet M Sverige har 70 000 medlemmar och anser sig vara Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093