23948sdkhjf

Regeringen vill snabba på vindkraftsutbyggnaden

Regeringen lägger fram ett vindkraftspaket för att snabba på utbyggnaden av billig och grön el i Sverige. Paketet består av fyra delar.    

– Nu tar regeringen viktiga steg mot en snabbare och enklare process för vindkraften. Det är bra för klimatet, för jobben och för säkerheten. Vindkraft är grön och billig elproduktion, som kan komma i gång snabbt, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Det kommunala vetot – rätten att säga ja eller nej till vindkraftsprojekt – behålls, och en snabbutredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft tillsätts.

– Vi ska se till att invånarna i kommuner som säger ja till vindkraft får ökade fördelar. Dessutom ökar vi takten för vindkraft som byggs långt ute till havs, som generellt varken hörs eller syns från land, säger Annika Strandhäll.

Regeringens vindkraftspaket innehåller fyra delar: 

  1. Proposition om tidigare kommunalt ställningstagande till vindkraft. Med förslag som tidigarelägger och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
  2. Kommittédirektiv för en utredning om stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 31 mars 2023. 
  3. Kommittédirektiv för en utredning som effektiviserar regeringens roll som prövningsmyndighet för förvaltningsärenden enligt miljöbalken, bland annat ärenden om havsbaserad vindkraft. Utredningen ska redovisa senast 30 juni 2023. 
  4. Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att utreda konkurrerande vindkraftparker till havs. Myndigheten ska utreda ett system för hur aktörer tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden. Myndigheten ska redovisa uppdraget senast 30 november 2022.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078