23948sdkhjf

”Vi har inte lyckats bryta olyckstrenden”

Trots att byggsektorn fortsätter vara värst drabbad när det gäller arbetsplatsolyckor med dödlig utgång har ytterst lite hänt i det förebyggande säkerhetsarbetet de senaste åren. Det visar en ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna.

I en redovisning från Arbetsmiljöverket har det i år, fram till juli 2022, omkommit fem personer som arbetar i samhällsbyggnadssektorn. I fjol omkom 10 personer i sektorn. Det motsvarar 40 procent av alla som omkom i en arbetsolycka i Sverige.

Under den senaste 10-årsperioden har totalt 87 personer, samtliga män, i byggverksamhet omkommit på svenska arbetsplatser. Det är tillsammans med transportnäringen den enskilt mest dominerande branschen när det gäller dödsolyckor.

Det är i dag således farligare att arbeta i byggverksamhet än att arbeta som polis, brandman och militär.

 Vi har inte lyckats bryta den trend som innebär att nära en person dör i varje månad i vår. Det innebär att vi inte är på väg att nå den nollvision som sektorn satt upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande i branschföreningen Byggcheferna.

I undersökningen har Novus kartlagt hur arbetsmiljöarbetet med fokus på säkerhet har utvecklats sedan samma frågor ställdes 2019 och 2020.

Det är även i år allt för vanligt att tänja på arbetsmiljöregler. Drygt var femte chef, 23 procent, anser sig vara tvingad att tänja på reglerna för att få arbetet att fungera. Bland de unga cheferna svarar fler än var tredje, 35 procent, att de tvingas tänja på reglerna.

Att göra riskanalyser är fortfarande inte en självklarhet. Var femte chef, 20 procent, uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.

Det delas ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon brutit mot säkerhetsreglerna nu, än för två år sedan.

 Jag tror att vi måste ställa oss frågan: Har vi chefer rimliga förutsättningar att arbeta för att nå nollvisionen? Klarar vi att ta det ansvar som krävs för att alla, precis alla, ska komma hem hela och oskadda efter jobbet varje dag? Eller finns det faktiskt ett systemfel i hur vi arbetar med säkerhet i dag, som gör att vi inte kommer någon vart i praktiken? säger Jeanet Corvinius.

Byggcheferna föreslår följande åtgärder:

  • Se över chefsrollen och säkerställ att alla chefer på alla nivåer har rimliga förutsättningar att hinna med att bygga säkerhetskulturen på ett effektivt sätt. Säkerställ exempelvis att ansvariga chefer har möjlighet att tillbringa tid på byggena. Avlasta chefer vad gäller regler och lagar som ska följas.
  • Nyttja beteendevetenskapen som lär oss hur vi på det mest effektiva sättet ändrar beteenden varaktigt genom att förstärka de säkra beteendena.
  • Studera vad andra branscher som lyckats få ned olycksstatistiken gjort och ta lärdom av dem.
  • Låt Upphandlingsmyndigheten se över upphandlingsstödet för offentlig sektor. Det finns privata beställare som skriver in incitament för minskade sjukskrivningar hos leverantörerna. Arbeta in starka incitament i upphandling av offentliga byggprojekt.
  • Ge Boverket i uppdrag att se över regelverken och säkert ställa att de består av endast nödvändiga lagar och som är möjliga för företag och dess chefer att följa.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078