23948sdkhjf

Vanlig korruptionsorsak i Sverige: vänskap

– Generellt förklarat så utgör det högre risk för korruption med underentreprenörer som till exempel mellanhänder då interna kontroller på de flesta företag gör det svårt för någon att generera pengar till mutor utan att använda en tredje part, säger Hanna van der Put, Head of Compliance vid NCC Group.

Det var svaret på IMM:s generalsekreterare Hayat Ibrahims fråga till Hanna van der Put: hur ser du på skillnaderna mellan mutrisker när svenskar är inblandade utomlands (foreign bribery) och inhemska mutrisker?

Leveranstidningen Entreprenad var på plats och bevakade seminariet, där Hanna van der Put medverkade tillsammans med Martin Bresman, ny chefsåklagare för Riksenheten mot korruption och  Fredrik Wersäll, ordförande för IMM, före detta hovrättspresident, i panelen vid tio års-jubileet för Näringslivskoden som togs fram i samband med den nuvarande svenska mutbrottslagstiftningen. Seminariet modererades av Hayat Ibrahim, Generalsekreterare för Institutet mot mutor, IMM.

Hanna van der Put har erfarenhet från tre internationella företag varav ett från byggindustrin och har arbetat med antikorruption sedan 2006 i olika världsdelar.

– Företagen måste utbilda sina anställda så att de vet hur de ska agera, för att inte befatta sig med mutor, säger hon .

Hanna van der Put konstaterade att korruptionen i Sverige mer än utomlands tenderar vara vänskapskorruption, en annan typ av korruption, då den kan vara svår att inse.

– Barnen spelar fotboll ihop och det kan bli en väg in i affärer som grundar sig på personliga band istället för ett rent objektivt urval. Nackdelen är att priset för utfört uppdrag kan bli högre, kvalitetssämre.

– Vänskapskorruption är ofta svårare att värja sig mot, då det kan vara oskyldigt att hjälpa Nisse eller Nisses fru, säger Hanna van der Put.

Varför ser det ut så här spekulerade Fredrik Wersäll om:

– Sverige har ett system som bygger på tillit, främst ett välfärdssystem. Men kontroll är viktigt. För tillit kan ge makt. Om man ger tillit ger man makt.

Den typiska mutbrottslingen är en man (95 procent) i 45-årsåldern. Givaren av mutan arbetar oftast inom den privata sektorn och tagaren av mutan inom den offentliga sektorn, enligt IMM.

– I slutändan kostar korruption alltid mer än det smakar. Det kan i dessa fall vara lättare att peka på den längst ner, närmast utbetalningen, och inte på den som är närmast verkligheten, säger Fredrik Wersäll. 

Martin Bresman poängterade vikten av att polisen får komma in i ett så tidigt skede som det går när ett företag misstänker korrupt personal.

– Om ett företag misstänker korruption, bör företaget vara så försiktigt som möjligt när det gäller det bevismaterial, som kan finnas på datorer och liknande. Det ska inte röras av företaget utan det är polisens sak.

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken 10 kap. 5a-e §§ och innebär i huvudsak följande:

En anställd eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta).

Det är inte tillåtet att åt en anställd eller en uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning för utövningen av anställningen eller uppdraget (givande av muta).

Det är inte tillåtet att ta emot, gotta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon som utövar myndighet eller beslutar om offentlig upphandling eller att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till någon för att denna ska påverkan vid myndighetsövning eller offentlig upphandling (handel med inflytande).

En näringsidkare måste vara försiktig med att lämna pengar eller andra tillgångar till sina ombud, agenter, samarbetspartners eller andra representanter så att medlen inte används till mutor. (vårdslös finansiering av mutbrott). Källa: IMM

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093