23948sdkhjf

Bellman Group står stadigt

– Även om vår verksamhet påverkas av en tuffare marknad känner jag mig trygg i att koncernen vilar på en stabil grund, säger vd Magnus Persson.

 I veckan presenterade Bellman Group, som bland annat samlar Bellmans, Uppländska, VSM, Samgräv, SÅCAB, Ivarssons, Norrvidinge, Bröderna Öhman och Holmgrens, en delårsrapport för perioden januari-september 2022.

Gruppen lyfter bland annat fram att nettoomsättningen i kvartalet ökade med 13 procent och att EBITDA före jämförelsestörande poster förbättrades med 15 procent.

Vi levererade som helhet ett stabilt resultat i det tredje kvartalet trots global ekonomisk osäkerhet och mer utmanande marknadsförutsättningar, säger vd Magnus Persson i ett pressmeddelande.

Koncernen konstaterar också att man  genom förvärvet av Bröderna Öhman AB nu även finns representerad i Norrland.

I rapporten noteras också att stora prisökningar på drivmedel och råvaror sätter press på marginalerna, men också att man har ett starkt kassaflöde från den operativa verksamheten.

Effekterna av högre räntor och inflation är påtagliga och förstärker utvecklingen med stora prishöjningar på drivmedel och råvaror samt försenade leveranser av material och produktionsutrustning, säger Magnus Persson.

Han anser att gruppen fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl även om man inte får täckning fullt ut.

Samtidigt ser vi fortsatta satsningar på stora infrastrukturprojekt i landets tillväxtregioner, inte minst i Norrland, vilket är positivt för vår verksamhet.

Magnus Persson konstaterar att Bellman Group har ett brett erbjudande som inkluderar infrastruktur, bostäder och industri- och logistikanläggningar med tonvikt på infrastruktur.

Även om vår verksamhet påverkas av en tuffare marknad känner jag mig trygg i att koncernen vilar på en stabil grund. I tillägg bidrar vår beprövade affärsmodell, med en rörlig ersättningsmodell samt det faktum att vi alltid verkar som underentreprenörer, till flexibilitet i verksamheten.

Bellman Group uppger också att befintlig företagsobligation utökades med 250 miljoner kronor, något som ska göra det möjligt att fortsätta förvärva företag enligt den strategi som tidigare lagts fast.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078