23948sdkhjf

Beslut om Cementas täkttillstånd står fast

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har  beslutat att det tidsbegränsade täkttillstånd, som regeringen meddelade Cementa hösten 2021, ska stå fast.

HFD beslutade på onsdagen att tillståndet ska stå fast. HFD gör bedömningen att regeringens beslut om ett tidsbegränsat tillstånd inte strider mot någon rättsregel. Detta innebär att kalkstensbrytningen och cementtillverkningen i Slite kan fortgå som planerat året ut.

Cementas tidigare tillstånd att bryta kalksten i Slite upphörde i oktober 2021. För att trygga den mest akuta beredskapen och cementförsörjningen i Sverige, beslutade regeringen i november 2021 att meddela Cementa ett tidsbegränsat tillstånd. Tillståndet omfattar den redan tillståndsgivna kalksten som fanns kvar inom ramen för det tidigare täkttillståndet, och gäller till och med den 31 december 2022. Ett antal miljöorganisationer ansökte hos HFD om s.k. rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att tillståndet skulle upphävas. Idag meddelade alltså HFD att tillståndet ska stå fast.

I april i år gav Cementa in en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite under fyra års tid. Domen som idag meddelas av HFD berör endast det tidsbegränsade tillstånd som meddelades av regeringen hösten 2021, och påverkar därför inte prövningen av Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet. Ansökan om fortsatt fyraårig täktverksamhet handläggs av mark- och miljödomstolen, som kommer att meddela dom i målet den 13 december 2022.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079