23948sdkhjf

Myndighet vill slå vakt om cementtillverkningen på Gotland

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar ut den gotländska cementverksamheten som viktig för totalförsvaret, ett besked som välkomnas av Byggföretagen.

I förra veckan beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bergtäkterna Filehajdar och Västra Brottet, transportvägen mellan bergtäkterna samt Cementas anläggning i Slite på Gotland utgör ett mark- och vattenområde som har ”betydelse för totalförsvarets civila del.”

MSB anser därför att området ”så långt som möjligt” ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.

– Det är viktigt att ta beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och inte förhindra eller bygga bort möjligheten till en inhemsk kalkbrytning och produktion av cement, då analyser visar att det inte finns någon annan möjlig lösning på kort sikt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

MSB konstaterar att cement är en nödvändig basråvara i framställningen av betong som i sin tur behövs för att bygga ny infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar, VA-anläggningar, sjukhus, skolor, bostäder och skyddsrum, samt för att utveckla vind- och vattenkraft.

Cement behövs också i flera sektorer som bedriver samhällsviktig verksamhet, fortsätter MSB som konstaterar att cirka 60 procent av den cement som används i Sverige tillverkas på Gotland och att ungefär hälften av allt byggande i landet är direkt beroende av Slitefabriken.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är positiv till MSB:s besked.

– Det här är ett välkommet beslut för att trygga svensk kalkförsörjning. Råvaruförsörjningen är en del av Sveriges nationella beredskap. Tillgång på cement är en förutsättning för att driva på den gröna omställningen, säger hon.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078