23948sdkhjf

Miljödomen överklagas inte

I december fick Cementa en ny miljödom, nu står det klart att ingen överklagat. 

På Lucia den 13 december fick meddelade Mark- och miljödomstolen att Cementa fick ett nytt fyraårigt tillstånd för att bryta kalk i Slite på Gotland. Beslutet togs emot positivt hos Cementa.

– Det är ett glädjande besked att vi fick en positiv dom både för oss och våra medarbetare men även för våra kunder och hela byggbranschen, sa Magnus Ohlsson till oss direkt efter domen.

Men inför domen hade flera yttrat sig om att ansökan skulle avvisas bland annat Naturvårdsverket och miljöorganisationer som Urbergsgruppen. Det fanns därför anledning att tro att domen skulle komma att överklagas. 

Nu har överklagandetiden gått ut och Mark- och miljödomstolen bekräftar för oss att domen inte har överklagats. Cementa fokuserar nu på att få fram en ansökan för ett tillstånd för kalkbrytning som ska gälla 20-30 år. Vd:n Magnus Ohlsson kommenterade även detta för oss i december. 

– Vi har kommit långt med den och genomfört samråd. Vi har för avsikt att lämna in ansökan någon gång i mars eller april. Nu har vi fyra år med lite lugn och ro med tryggad cementförsörjning och att vi får utrymme att hantera den långsiktiga ansökan.

Läs gärna vår intervju med Cementas vd i december. 

Vi har även en tidigare artikel med andra aktörers åsikter om domen

Cementa - Detta har hänt

Cementa hade ett tillstånd att bryta kalk vid Slite på Gotland, tillståndet gick ut i oktober 2021. Bolaget ansökte därför i december 2017 hos Mark- och Miljödomstolen om fortsatt och utökad täktverksamhet fram till 2041.

17 januari 2020 fick bolaget tillstånd enligt ansökan. Tillståndet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gotlands län, Naturskyddsföreningen Gotland, ett antal privatpersoner samt ytterligare naturföreningar. Den 6 juli 2021 avvisades Cementas täktansökan för verksamheten i Slite av Mark- och miljööverdomstolen. Bolaget överklagade till Högsta domstol som beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget stod då alltså utan tillstånd. Dåvarande regering tog då fram ett lagförslag för att kunna ge bolaget ett tillfälligt miljötillstånd. Lagrådet tyckte inte om förslaget men regeringen la fram det till riksdagen som den 30 september klubbade igenom förslaget. Alla partier röstade för ändringen.

I november 2021 fick Cementa tillfälligt tillstånd från regeringen. Tillståndet innebar att bolaget fick fortsätta bryta den volym som tidigare tillstånd gett klartecken till men som bolaget inte hann med att bryta innan det tidsbegränsade tillståndet gick ut den sista oktober 2021. Flera miljöorganisationer överklagade regeringens beslut till högsta förvaltningsdomstolen men fick inte rätt. Tillståndet gick ut sista december 2022.

Cementa vill ansöka om ett  nytt tillstånd för 20-30 år men då det tar lång tid att förbereda en sådan ansökan och därför lämnade bolaget först in  en mindre ansökan på fyra år för att kunna få ett tillstånd innan årsskiftet 2022/2023. Det fyraåriga tillståndet fick bolaget den 13 december 2022. Beslutet överklagades inte.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078