23948sdkhjf

Ett av tre anbud leder till kontrakt

Allt fler buds läggs i offentliga upphandlingar, ett av tre anbud leder till kontrakt och byggbranschen är störst. Det visar ny statistik.

Enligt Upphandlingsmyndigheten annonserades det ut över 18 000 offentliga upphandlingar 2021, man noterar också att det årligen görs upphandlingspliktiga inköp för över 800 miljarder kronor, en summa som motsvarar en sjättedel av BNP.

Enligt myndighetens statistik växer intresset för att lämna bud i offentliga upphandlingar; sedan 2017 ska det ha ökat med 32 procent.

2021 lämnades i genomsnitt 5,4 bud per upphandling, att jämföra med 4,9 år 2020 och 4,1 2017.

Intresset är störst när det gäller IT-tjänster, med 16,9 anbud per upphandling.

– Vi ser en tydlig och stadig ökning av företagens intresse för att lämna anbud i offentliga upphandlingar. Det är positivt eftersom ökad konkurrens kan bidra till lägre kostnader och ökad kvalitet, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Myndigheten noterar att även om intresset ökar är det ofta få anbud per upphandling. I 40 procent av upphandlingarna lämnas bara ett eller två anbud. I knappt var tionde upphandling lämnas över tio anbud.

Enligt myndigheten är intresset störst vid upphandling av IT-tjänster samt hälso- och sjukvård.

Föga förvånande lämnar stora företag ofta fler anbud än små och medelstora firmor, och får också i genomsnitt fler kontrakt.

De anbudsgivare som fick flest kontrakterade anbud 2021 var Sweco Sverige AB, WSP Sverige AB och ÅF-Infrastructure AB.

– De företag som vann flest upphandlingar 2021 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranscherna. Detta kan till stor del förklaras av att flest upphandlingar annonseras inom dessa branscher, säger Andreas Doherty.

Myndigheten konstaterar dock att även om de stora företagen får fler kontrakt har små och medelstora mycket att hämta också; ett av tre anbud leder till kontrakt och de mindre företagen stod för totalt 68 procent av anbuden som ledde till kontrakt 2021.

Myndigheten berättar också att spridningen på upphandlingarnas värde är stor.

Hälften av upphandlingarna uppgick till 1-10 miljoner kronor. ett fåtal var på mycket stora belopp; 59 översteg 500 miljoner kronor och 29 översteg en miljard.

Man konsterarar också att 1 300 upphandlingar stod för 80 procent av det totala värdet 2021.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094