23948sdkhjf

821 broar att reparera för Svevia

Från första januari och tre år framåt ska Svevia på uppdrag av Trafikverket sköta planerade broreparationer och löpande brounderhåll i Gävleborgs län. Kontraktet är värt cirka 62 miljoner kronor.

– En klassisk planerad åtgärd är till exempel att vi byter ut kantbalkar, brobanans tätskikt, att vi utför rostskyddsmålning av lager och brobalkar eller byter ut en rörbro. I kontraktet ingår även att åtgärda akuta åtgärder som uppstår när broräcken, mitträcken eller andra delar skadas av påkörning eller i samband med olyckor, säger Edward Larsson, entreprenadchef Svevia, i ett pressmeddelande.

Arbete på en befintlig bro påverkar nästan alltid framkomligheten då åtgärderna ska utföras samtidigt som trafiken behöver använda bron.

– Det många kanske inte tänker på är att förutom själva åtgärderna på bron är uppdraget också förknippat med ett omfattande logistik- och säkerhetsarbete. Sker arbetet i trafikmiljö är trafikanordningar en stor del av arbetet för att trygga säkerheten för medarbetare och för trafikanter. Broarbeten på järnväg är förknippade med noggrann planering av tågstopp då strömmen måste stängas av, säger Edward Larsson.

Vegetation, väder, vägsalt, föroreningar men framför allt dagligt slitage av trafiken sliter långsamt ner en brokonstruktion. En del av kontraktet omfattar löpande underhåll.

– All infrastruktur behöver tillsyn och underhåll. Det är det mest effektiva sättet att skapa en långsiktigt hållbar och säker trafikmiljö. Rent praktiskt betyder det att vi regelbundet spolar rent, impregnerar broarna och tar bort vegetation som tränger sig på konstruktionerna, avslutar Edward.

Totalt handlar det om 821 broar inom Gävleborgs län, både väg- och järnvägsbroar. Trafikverket utför regelbundna broinspektioner och är de som styr hur underhållsarbetet fördelas samt vilka större broreparationer som ska utföras.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.156