23948sdkhjf

Stred Domstolsverkets upphandling mot lagen om offentlig upphandling?

Domstolsverket skulle bygga domstol. Då slog Konkurrensverket till. Domstolsverket överklagade och nu har förvaltningsrätten sagt sitt.

När Domstolsverket behövde en ny domstolsbyggnad i Jönköping gjorde de en upphandling och inledde ett samarbete med ett fastighetsbolag, ett samarbete som avsåg projektering och uppförande av byggnaden som man sedan avsåg att hyra.

Enligt Konkurrensverket ingicks dock detta samarbete utan föregående annonsering. I ett tillsynsbeslut från december 2021 slog man fast att Domstolsverket inte följt lagen om offentlig upphandling, att de inte konkurrensutsatt samtliga delar av upphandlingen och att myndigheten därmed genomfört en otillåten direktupphandling.

Domstolsverket överklagade tillsynsbeslutet till förvaltningsrätten och hävdade där att de delar av projektet som är upphandlingspliktiga hade konkurrensutsatts och att kontrakt som avser hyra av fastighet är undantaget från LOU:s tillämpningsområde.

Domstolsverket ville därför att Konkurrensverkets beslut skulle upphävas.

Så blir det dock inte. Förvaltningsrätten har i en dom avslagit Domstolsverkets överklagande.

– Förvaltningsrätten har i avgörandet bedömt att det huvudsakliga syftet med samarbetet mellan Domstolsverket och fastighetsbolaget har varit att uppföra en domstolsbyggnad enligt Domstolsverkets specifikationer, säger chefsrådman Cecilia Mauritzon i ett pressmeddelande.

Hon uppger att förvaltningsrätten anser att samtliga avtal i samarbetet är sammanlänkade och beroende av varandra på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt att undanta vissa delar av upphandlingen från annonsering.

– Alla delar borde ha upphandlats enligt LOU. Konkurrensverket har därmed haft skäl för att rikta kritik mot Domstolsverket.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078