23948sdkhjf

Viltolyckorna minskade under 2022

Viltolyckorna minskade förra året. Vildsvinsolyckorna ökade dock. Det visar statistik från Nationella Viltolycksrådet som försäkringsbolaget Dina Försäkringar har analyserat. Dina Försäkringar har också kartlagt var i landet det är störst risk för en viltolycka.

Varje år inträffar över 60 000 djurolyckor på svenska vägar. Det motsvarar cirka sju per timme – eller 170 per dag. Förra året rapporterades 61 410 viltolyckor, en minskning med 6,1 procent jämfört med föregående år.

Djuret som är inblandat i de flesta olyckor är rådjur. Att krocka med rådjur är nästan tio gånger vanligare än att krocka med ett vildsvin, som är älgens näst vanligaste följeslagare. 

Rådjursolyckorna minskade dock förra året. Så gjorde också de ofta mycket allvarliga olyckorna med älg. Vildsvinsolyckor, å andra sidan, ökade efter att ha fallit tillbaka 2021, cirka 300 fler vildsvinsolyckor rapporterades 2022.

I 6 av 21 län ökade viltolyckorna. Störst var ökningen i Blekinge (+13,6 procent) och Gävleborgs län (+6,5  procent), medan det var störst minskningar i Norrbottens län (-29,4 procent), Värmlands län (-26,2 procent) och Dalarnas län (-26,2 procent). 

Kalmar län, Kronobergs län och Södermanland län har flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade bilar, visar Dina Försäkringars kartläggning. Förra året hade Kalmar län 32,9 viltolyckor per 1 000 bilar, vilket är nästan tre gånger fler än riksgenomsnittet. 

Minst viltolyckor sker i norra Sverige. I Norrbottens län inträffade endast 4,1 viltolyckor per 1 000 bilar.

Enligt Victor Öberg, försäkringsexpert på Dina Försäkringar, är det viktigt att veta när och var risken att stöta på vilda djur är störst för att minska risken för en vilddjursolycka.

– I gryningen och skymningen är det många djur som är aktiva, detta gäller exempelvis vildsvinen som är det viltslag vi ser åter ökar i olycksstatistiken. Särskilt uppmärksam ska man vara vid skogskanter och där viltstängsel börjar och slutar. 

– När det är snörikt brukar djuren också ta sig fram på vägarna, då gäller det att vara extra vaksam på rörelser längs med vägkanten. Annars gäller som alltid att anpassa hastigheten för att hinna reagera i tid, säger Victor Öberg.

Råkar man ut för en olycka med vilt finns det några saker som är viktiga att tänka på. Bland annat har du vissa skyldigheter, påpekar Victor Öberg.

– Alla olyckor med större djur som rådjur, rådjur, älg, vildsvin, älg, varg, varg och björn ska polisanmälas och det ska göras omgående. Rävar, grävling, harar och mindre djur behöver inte anmälas. 

– För att underlätta sökandet efter det skadade djuret måste du också markera i vilken riktning djuret försvann. Det finns speciella märkningsremsor att använda om jag tycker att alla ska förvaras i bilen. Men har man ingen så går det bra med något annat som syns tydligt, till exempel en plastpåse eller en halsduk, säger Viktor Öberg.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.438