23948sdkhjf

Engcon: Framtidstro trots osäker omvärld

Engcon summerar sitt första år på börsen, ser tillbaka på ett starkt kvartal och drar upp planer för fortsatt tillväxt på en svårbedömd marknad.

Engcon introducerades på börsen i fjol somras och i företagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 talar man om rekordhög omsättning och god lönsamhet.

Vi summerar ett historiskt år då bolaget tog klivet in på börsen med vårt omsättningsmässigt starkaste kvartal. Rörelseresultat och lönsamheten överträffade våra finansiella mål och en stark orderbok skapar trygghet för kommande kvartal, uppger vd Krister Blomgren i ett pressmeddelande.

Han konstaterar att året inleddes med en större prishöjning som kompensation för höjda leverantörspriser kombinerat med komponentbrist, långa ledtider och ett krigsutbrott i Ukraina.

– Stora förköps- och bunkringseffekter som konsekvenser av prishöjningar och långa ledtider resulterade i en hög andel tidigarelagda ordrar i kvartal fyra 2021 och kvartal ett 2022. Detta i kombination med en ökad osäkerhet kring konjunktur, inflation och räntor innebar att vi i det fjärde kvartalet såg en förväntad nedgång på de nordiska och europeiska marknaderna jämfört med exceptionella jämförelsesiffror. Detta till trots var orderingången ur ett längre perspektiv på en hög nivå.

Engcons delårsrapport: Fjärde kvartalet 2022

 • Orderingången minskade med 29 procent till 553 (774) miljoner kronor, även den organiska ordertillväxten minskade, med 33 procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 541 (370) miljoner kronor, den organiska nettoomsättningstillväxten var 38 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 57 procent till 121 (77) miljoner kronor, och rörelsemarginalen var 22,4 procent (20,8 procent).
 • Kvartalets resultat ökade med 20 procent till 90 (75) miljoner kronor.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,59 (0,48) SEK.

Källa: Engcon

Enligt Krister Blomgren är den positiva resultat- och lönsamhetsutvecklingen under året är ett kvitto på företagets förmåga att möta och hantera de utmaningar som en osäker omvärld innebär.

– En hög nettoomsättning i kvartalet med full effekt från årets prisökningar genererade en stark rörelsemarginal på 22,4 procent trots högre kostnader för pågående byte av koncernens affärssystem.

Han gläds åt att aktiviteten i Amerika är fortsatt hög, och ser en stor tillväxtpotential där.

– Värt att notera är ett trendbrott där tillväxtmarknaderna under helåret 2022 för första gången stod för en högre orderingång än Norden vilket gör oss mindre beroende av de mogna marknadernas mer cykliska grävmaskinsförsäljning.

Engcon: Januari – december 2022

 • Orderingången ökade med en procent till 1 978 (1 967) miljoner kronor, den organiska ordertillväxten minskade med fyra procent.
 • Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 1 938 (1 488) miljoner kronor, den organiska nettoomsättningstillväxten var 24 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 415 (325) miljoner kronor och rörelsemarginalen var 21,4 procent (21,8 procent).
 • Periodens resultat ökade med 21 procent till 325 (269) miljoner kronor.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,01 (1,64) kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,85 (2,90) kr per aktie, jämnt fördelat över två utbetalningstillfällen.

Källa: Engcon

Enligt Krister Blomgren ska Engcon fortsätta att satsa på expansion genom att investera i säljorganisationen, i produktionskapacitet i Polen samt i tredje generationens tiltrotatorsystem.

– Detta i kombination med en stark orderbok, kortade leveranstider och högre produktionstakt ger oss goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och stabil intjäning trots en svårbedömd marknad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.25