23948sdkhjf

Gruvor i fokus i prisat examensarbete

Bergskolan-alumnen, gruvhistorikern och författaren Jan Kruse kammar hem branschens största stipendium för sitt examensarbete om Filipstadsgruvor.

Det står klart när Janne Kempes stipendiefond offentliggjorts.

– Det är en stor ära och ett bevis på att jag gjort ett bra jobb. Förhoppningsvis kommer många kunna ha stor nytta av det i framtiden, säger Jan Kruse.

I sitt examensarbete har han studerat Finnmossens gruvor och malmkroppen Djupmalmen. Arbetet innehåller både en historisk beskrivning av området och en teknisk beskrivning av malmen, dess brytbarhet och potentiella värde.

Svemins branschjurist Tobias Kluge ansvarar för prospekteringsfrågor och menar att ett arbete, likt Jan Kruses, kan ligga till grund för framtida prospekteringar.

– Historisk forskning och prospektering är ganska besläktat eftersom prospektering också ofta handlar om att leta i historiskt material. Det har Jan Kruse visat på ett föredömligt sätt i sitt examensarbete.

Bedömningskommitténs motivering lyder:

“Jan Kruse har på ett intressant sätt beskrivit Finnmossens gruvor och en malmkropp kallad Djupmalmen. Jans arbete visar på betydelsen av användande av historiskt material från prospektering och hur detta material kan ligga till grund för framtida prospektering. Arbetet innehåller både en historisk beskrivning av området samt en teknisk beskrivning av malmen, dess potentiella värde och brytbarhet. Det finns även rekommendationer för framtida prospektering, både av Djupmalmen och andra potentiellt intressanta områden i närheten. Det märks att Jan har ett stort intresse för gruvbrytning och dess historia, vilket gör detta arbete läsvärt och intressant inte bara för inbitna ”gruvmänniskor” utan även för en större publik.”

Janne Kempes stipendiefond:

Janne Kempes Stipendiefond belönar ett eller fler examensarbeten som anknyter till och har betydelse för gruvbranschen. Exempelvis, men inte enbart, miljö, prospektering, malmgeologi, juridik, energi, klimat eller arbetsmiljö . Stipendiet vänder sig till examensarbeten med tillämpning inom svensk gruv- och metallproducerande industri.

Svemin

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082