23948sdkhjf

Svevia förstärker biologisk mångfald i täkter

Genom att plantera mer än 300 kvävereducerande plantor i två av sina täkter i Västsverige, initierar Svevia ett projekt för att främja biologisk mångfald i denna speciella miljö. 

Anläggningsbranschen är känd för sina stora behov av stenmaterial. Varje år används miljontals ton som grundläggningsmaterial för mark- och vägarbeten samt för att tillverka betong och asfalt. Men nu tar Svevia steg för att balansera denna produktion med miljöhänsyn.

Sedan 2020 har Svevia arbetat med att göra sina täkter mer levande. Detta har inkluderat skapandet av en rikare biologisk miljö i de dammar som ofta bildas i täkterna. Detta är särskilt viktigt då sprängningsprocessen ibland kan leda till att kväve, som ingår i sprängmedlen, fastnar i täktbotten. Genom att pumpa upp vattnet och plantera speciella växter, avlägsnas resterande kväve.

– Det är inte alltid det finns tillräckligt med naturliga växter i en damm, säger Lotta Liedberg, råvaruansvarig i Västsverige, Svevia.

För att lösa detta problem har Svevia, i samarbete med experter, planterat kvävereducerande växter, inklusive Gul svärdslilja, Vattenpilört, Igelknopp och Bredkaveldun, i sina täkter i Almås och Mellerud. Totalt har över 300 av dessa växter planterats ut, vilka inte bara bidrar till kvävereduktion, men också är tåliga nog att etablera sig på lång sikt i dessa miljöer.

Läs också: Svevia säkrar 13 nya kontrakt inom vägunderhåll

Enligt Lotta Liedberg verkar denna nya strategi fungera. Hon berättar att de har sett en ökad förekomst av groddjur, fåglar och vilt i täkterna och att kvävenivåerna har minskat.

– Även om det inte går att mäta något procentuellt utfall på en Svärdsliljas påverkan på kvävehalten i en damm så är det tydligt att växtligheten gör skillnad.

Förutom planteringen av kvävereducerande växter, har Svevia även infört andra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i sina täkter. Dessa inkluderar blomstersådda bullervallar, holkar till häckande berguvar, stenrösen för grodor och kräldjur samt återetablering av renlav.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079