23948sdkhjf

E-handeln tar mark i byggbranschen

I takt med digitaliseringens framfart ser byggsektorn en betydande tillväxt i e-handeln. Var femte byggföretag placerar nu merparten av sina beställningar online, vilket är en betydande ökning från föregående år, enligt den senaste Ramirentrapporten.

Baserad på svar från 500 personer inom branschen, visar Ramirentrapporten 2023 att e-handeln tar allt mer plats inom byggsektorn. Nästan 20 procent av byggföretagen gör nu huvuddelen av sina inköp online, jämfört med enbart 10 procent föregående år. Denna trend är tydlig och visar att e-handeln blir allt mer relevant för branschen.

Bland de svarande i rapporten anger var fjärde person att de utnyttjar e-handel för minst hälften av sina beställningar. Den mest aktiva gruppen i e-handeln återfinns bland personer i åldrarna 30-49 år.

För att ytterligare öka intresset för e-handel inom byggsektorn pekar respondenterna på flera områden för förbättring. Konkurrenskraftiga priser (26 procent), ett mer omfattande produktsortiment (19 procent), förenklade e-handelstjänster (18 procent) och snabbare leveranser (15 procent) är några av de faktorer som skulle kunna stimulera mer e-handel inom byggsektorn.

– Det är fascinerande att se att främst företag i Mellansverige betonar vikten av snabbare leveranser. För företag i mindre städer och på landsbygden är dock attraktiva priser den mest lockande faktorn för att handla mer online, säger Navid Naseh, CIO på Ramirent Sverige.

Dock står det klart att det finns interna utmaningar att övervinna för företag som vill bli mer digitala. Var sjunde respondent pekar på interna företagsstrukturer som ett hinder för att göra mer affärer online.

Läs också: Byggarna tvivlar inför 2023

Men Navid Naseh poängterar också att e-handelssektorn har en viktig roll att spela i att stödja byggsektorns digitala transformation. Han framhåller att tolv procent av respondenterna uttrycker behovet av bättre stöd och rådgivning för att handla mer via nätet.

– Byggsektorn har tagit kliv mot att bli mer digital, nu gäller det att även e-handeln kan möta upp mot de krav som branschen ställer.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.065