23948sdkhjf

Svevia åtar sig renovering och miljöarbete på väg 620

Svevia planerar att genomföra stora förstärkningsåtgärder på väg 620 mellan Vindeln och Buberget i Västerbotten, med mål att höja bärigheten och trafiksäkerheten.

Svevia kommer att inleda förbättringsarbeten på Väg 620 från juni, vilka kommer att omfatta förstärkning och förbättringar av vägens struktur samt nya miljöinitiativ.

Vattenvänliga initiativ kommer att integreras i projektet, inklusive förbättringar av vattenvägar och skapandet av en habitat för åkergrodan.

Detta projekt, värt cirka 52 miljoner kronor, kommer att förvandla vägsträckan mellan Vindeln och Buberget i Västerbotten, vilket är viktigt för näringslivet och pendlingstrafiken.

I projektet ingår att säkerställa att vattenlevande organismer kan passera fritt genom vägen, och även skapa en vattenansamling för åkergrodan. Dessa miljöåtgärder understryker vikten av att hålla infrastrukturen hållbar, inte bara för människor, utan också för djurlivet i området.

Den tekniska sidan av projektet innebär att utföra omfattande grävningsarbeten för att återställa en stabil vägstruktur. Därutöver kommer hela sträckan att få en ny överbyggnad, ett nytt bärlager och ny beläggning.

För att minimera risken för tjälskador kommer överbyggnaden att förstärkas på vissa ställen med armering. Dessutom kommer en rad vattendränerings- och dämpningsåtgärder att implementeras.

– I takt med att höga vattenflöden blir vanligare, blir fungerande vägtrummor avgörande för stabiliteten i vägkonstruktionen, säger Daniel Lambertsson från Svevia och fortsätter:

– Trafikverkets kontinuerliga granskning av vägtrummor och byte till större dimensioner vid vägarbete av denna typ är ett klokt och långsiktigt tillvägagångssätt för att upprätthålla en hållbar och robust väginfrastruktur.

Läs också: Svevia förstärker biologisk mångfald i täkter

Av totalt 14 vägtrummor som ska ersättas kommer nio av dessa att vara så kallade miljötrummor, vilka bidrar till att fiskar och vattenlevande organismer kan röra sig fritt genom vägen.

– Vi kommer att placera material på botten av trumman för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. Vattendragen Bubergsbäcken och Krycklan, som är en del av Vindelälvens Natura 2000-område, kommer att integreras i detta projekt och i anslutning till en av miljötrummorna kommer vi att skapa en vattenansamling för åkergrodan, som finns i området, säger Daniel Lambertsson.

För några år sedan var Svevia involverade i att åtgärda sträckan mellan Botsmark-Buberget. Nu kommer dessa förbättringar att utvidgas till hela Vindeln-Buberget-sektionen, vilket kommer att förbättra vägens bärighet.

Under arbetets gång kan vägens tillgänglighet påverkas och ibland kan vägen behöva stängas helt. Trafiken kommer att omdirigeras till Väg 684 under dessa perioder.

– Som alltid, uppmanar vi alla trafikanter att följa våra hastighetsbegränsningar och visa respekt för våra arbetare och leverantörer som arbetar på och runt vägen.

Projektet, som utförs på uppdrag av Trafikverket, planeras att vara klart i oktober 2024.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062