23948sdkhjf

Ny undersökning visar vilja och utmaningar i byggbranschens hållbarhetsarbete

Enligt en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Neste, stöter branschen på betydande hinder för att fullt ut ställa om till hållbarhet. Bland dessa hinder nämns otillräckliga politiska styrmedel, brister i upphandlingsunderlag och ekonomiska utmaningar.

Neste, en aktör inom drivmedel, ligger bakom en ny rapport som belyser byggbranschens hållbarhetsfrågor. Med hjälp av Novus har Neste undersökt beslutsfattares attityder till hållbarhet i bygg- och anläggningsbranschen, en bransch som står för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp. Undersökningen har fokuserat på vilka hinder och möjligheter branschen ser i strävan att minska sina utsläpp.

Enligt rapporten uppvisar byggbranschen en stark vilja att ställa om till hållbarhet, men utmanas av ekonomiska och strukturella hinder. Dessa inkluderar en brist på politiska styrmedel och otillräckliga upphandlingsunderlag, samt de ökade kostnader som förknippas med omställningen. Detta framkommer tydligt i diskussioner med ledare inom branschen, utförda på uppdrag av Neste.

En central utmaning i omställningen är byggbranschens beroende av fossila drivmedel, som utgör cirka 20 procent av branschens totala utsläpp. Undersökningen, genomförd för Neste, visar att det råder en samstämmighet inom branschen att hållbarhet är prioriterat, men ekonomiska hänsyn begränsar ofta implementeringen av hållbara alternativ.

En av de framträdande frågorna var bristen på tydliga och effektiva politiska styrmedel. Dessa ses överlag som positiva av de tillfrågade, men behovet av konkreta och mätbara styrmedel framhävs. Enligt deltagare i diskussionsgruppen för Neste-undersökningen är de politiska styrmedlen som finns ganska vaga och dåligt samordnade.

Läs också: Biodrivmedel kan vara lösningen på utsläppsutmaningar

Undersökningen lyfter även fram behovet av att ställa tydliga och effektiva krav i upphandlingar, med hållbarhet som ett avgörande kriterium. En deltagare i Neste-undersökningen uttryckte att upphandling till lägsta pris inte är förenligt med innovativa lösningar, och att det behövs nya upphandlingsformer.

Om undersökningen

  • Under våren 2023 genomförde Novus, på uppdrag av Neste, en kvalitativ undersökning bestående av två diskussionsgrupper, en online och en fysisk grupp.  Samtalen pågick i 90 minuter. 
  • Målgruppen för undersökningen var personer på en chefsposition inom byggbranschen. 
  • Kriterierna för att bli utvald var att personen behövde ha en position som första linjens chef eller högre inom företaget man arbetar på. 
  • Inom respektive diskussionsgrupp har olika roller på företaget, olika typer av byggföretag samt olika nivåer av omsättning varit representerade.

www.mynewsdesk.com/se/neste

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094