23948sdkhjf

Stort fokus på pris hindrar hållbarhetsmålen

En ny rapport från drivmedelsbolaget Neste visar att de rådande upphandlingskraven, prisprioriteringar och brist på transparent uppföljning motarbetar hållbarhetsmålen.

Sverige står inför en av sina största utmaningar inom byggbranschen när det kommer till klimatmålen. Trots att branschen är ansvarig för en betydande andel av landets koldioxidutsläpp, pekar en ny undersökning från Neste på avsevärda hinder för att nå hållbarhetsmålen.

Enligt ett pressmeddelande från Neste, som har låtit Novus genomföra en kvalitativ undersökning med utvalda chefer i byggbranschen, framgår det att problem med upphandlingar är en väsentlig orsak. 40 procent av de tillfrågade företagen i undersökningen från Byggföretagen väljer aktivt bort offentliga upphandlingar. Detta kan kopplas till otydliga krav och ett överdrivet fokus på pris snarare än hållbarhet.

Läs också: Biodrivmedel kan vara lösningen på utsläppsutmaningar

Offentliga upphandlingar, värda 800 miljarder kronor årligen, erbjuder normalt stora möjligheter för bygg- och anläggningsföretag. Men Neste uppger att den nuvarande situationen riskerar att underminera både branschens hållbarhetsarbete och konkurrenskraft. Dessutom kan det skapa öppningar för utländska aktörer som saknar samma hållbarhetsambitioner.

För att rätta till situationen har Neste identifierat viktiga förbättringsområden:

Tydligare kravställningar: Diffusa kravställningar gör det svårt för företag som vill prioritera hållbarhet. Neste uppmanar till klarare krav och innovativa upphandlingsformer som premierar hållbara erbjudanden.

Betalningsvilja för hållbarhet: Enligt Neste måste upphandlande organisationer vara beredda att betala för hållbarhet, vilket kan innebära att konkurrera med hållbarhet istället för enbart pris.

Transparenta och konkreta uppföljningar: Neste påpekar att det finns en oro över att hållbarhetskrav inte efterlevs. Det krävs tydliga kontrollstrukturer och uppföljningsmetoder för att undvika fusk.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063