23948sdkhjf

ME önskar snabb insats i infrastrukturens underhåll

I ett öppet brev till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, uppmanar Anders Robertsson från Maskinentreprenörerna (ME) till omedelbar åtgärd för Sveriges infrastruktur.

Anders Robertsson pekar på att entreprenadbranschens konfidensindikator MEKO nu ligger på 81, vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna började år 2015. Han framhåller att detta är en klar signal om att det är dags att "gasa" i underhållsarbetet, särskilt nu när ekonomin visar tecken på att bromsa in.

Läs också: ME slår larm om historiskt svagt läge i branschen

Brevet understryker att nuvarande brister i underhållet riskerar att bli ett allvarligt hinder för Sveriges framtida ekonomiska tillväxt. Robertsson betonar vikten av att infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson agerar skyndsamt för att säkerställa att underhållsskulden börjar minska redan under 2024. Detta innefattar att säkerställa finansiering, göra nödvändiga prioriteringar och utforma effektiva direktiv.

Enligt Robertsson finns det flera fördelar med att ta tag i infrastrukturunderhållet nu. Med en förväntad nedgång i efterfrågan inom bygg- och anläggningsbranschen under 2024, erbjuder detta en möjlighet att effektivt adressera infrastrukturskulden. Han framhåller att satsningar på infrastrukturunderhåll är kloka och kan startas relativt snabbt, tack vare befintliga ramupphandlingar hos Trafikverket och kommunerna.

Dessutom påpekar Robertsson att en sådan strategi inte bara kommer att möjliggöra effektiv användning av arbetstagare och maskiner i avvaktan på en återhämtning inom bostadsbyggandet, utan också skapa långsiktigt värde för ett välfungerande näringsliv. Han betonar att väl underhållen infrastruktur är avgörande för Sveriges ekonomiska framtid och att investeringar i detta område är investeringar för framtiden.

Avslutningsvis nämner Robertsson att bygg- och anläggningssektorn har drabbats hårt av det rådande höga kostnadsläget och en avvaktande marknad. Med hänvisning till Konjunkturinstitutets senaste barometerindikator från oktober, lyfter han fram att bruttoinvesteringarna beräknas minska med nästan två procent, främst på grund av minskade investeringar inom bygg och anläggning. Han förutspår dock en potentiell återhämtning från 2025.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109