23948sdkhjf

Högt ställda mål nåddes inte

Att bolagisera Vägverket och Banverket ledde varken till lägre priser eller mer konkurrens. Det uppger Riksrevisionen och uppmanar både Trafikverket och regeringen att vidta åtgärder.

2010 gick Vägverket och Banverket i graven, i deras ställe kom Trafikverket.

Redan innan dess hade Vägverkets produktionsavdelningar bolagiserats – Vägverket Produktion blev Svevia och Banverket Produktion blev Infranord.

Riksrevisionen har nu granskat hur det gått med de ambitioner som fanns när de statliga bolagen bildades. Målen var ju högt ställda, genom att bolagisera verksamheterna skulle man skapa bättre konkurrens, högre produktivitet och effektivitet samt lägre priser på anläggningsmarknaden.

Enligt Riksrevisionen visar granskningen att syftet med bolagiseringarna endast delvis har uppnåtts.

Det som gått bra uppges vara att risken för korssubventionering eliminerats och att bolagen har också klarat sig utan finansiellt stöd från staten.

Myndigheten listar dock en hel del som inte gått bra. Till exempel ska konkurrensen inte ha ökat som man förväntade sig och priserna på anläggningsmarknaden har inte minskat – tvärtom har de ökat ungefär dubbelt så mycket som konsumentpriserna.

– Bolagens produktivitet har utvecklats svagt positivt sedan de bildades men de har haft svårt att nå flera av sina ekonomiska mål. Till exempel har Svevia uppnått sitt avkastningsmål 7 av 14 år, och Infranord endast 3 år av 12, säger Sherzod Yarmukhamedov, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Enligt Riksrevisionen förklarar Svevia och Infranord detta med förekomsten av olönsamma projekt, Riksrevisionen uppger dock att det saknas underlag för att bedöma om bolagen arbetar effektivt för att nå sina ekonomiska mål.

Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen.

Man noterar också att regeringen är ytterst ansvarig för att riksdagens intentioner med bolagiseringarna uppnås och att regeringen inte har följt upp bolagiseringen.

– Regeringen borde på ett systematiskt sätt följa upp varför bolagen har svårt att nå de ekonomiska målen. Även bolagens åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen borde ingå i detta, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner i pressmeddelandet.

Riksrevisionen förklarar också att ett av huvudsyftena med bolagiseringen var att förbättra Trafikverkets beställarkompetens, man gör bedömningen att denna kompetens utvecklats i vissa avseenden men ”inte tillräckligt mycket för att konkurrensen ska öka nämnvärt.”

Riksrevisionen rekommenderar nu både regeringen och Trafikverket att vidta åtgärder, man vill att regeringen genomför en systematisk uppföljning och utvärdering av Svevias och Infranords åtgärder för att de ska kunna uppnå sina ekonomiska mål, och att Trafikverket 1: fortsätter att utveckla arbetet med att förbättra beställarkompetensen, och 2: utvecklar arbetet med att främja innovation i upphandlingar i syfte att öka produktiviteten på anläggningsmarknaden.

Hela rapporten kan läsas här.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.067