23948sdkhjf

Säkrare arbetsplats målet för Engcon

– Det räcker inte med säkra produkter. Vi vill lyfta säkerhetstänkandet till att omfatta hela företagskulturer och medverka till att branschen får säkra förare i säkra miljöer, säger Engcons grundare och ägare Stig Engström som nu lanserar ”Non Accident Generation”.


Maskinexpo blev något av avstamp för ett koncept som ska öka säkerheten på byggarbetsplatserna. Med utgångspunkt från grävmaskinen och dess tiltrotator har tänkandet breddats och omfattar nu bland annat snabbfästen, styrsystem samt helt andra typer av produkter som erbjuds av andra bolag i Engconkoncernen. Men inte minst handlar det också om att skapa lösningar som gör att föraren inte kan göra fel, eller att ett felaktigt och därmed riskabelt agerande får konsekvenser som långsammare maskinrörelser.

– Vi har deltagit i diskussioner om säkra arbetsplatser i England i mer än tio år och lärt oss mycket om exempelvis arbete på spår, vilket kräver oerhört mycket av säkerheten. Samtidigt har vi bidragit med vårt kunnande som gör att allt fler brittiska entreprenörer förstår att en tiltrotator också ökar säkerheten genom att maskinförflyttningarna blir betydligt färre, säger Stig Engström.

– Vi har också fört diskussioner med bland annat Statens Maskinprovning, något som resulterat i att vi infört ett tvärstopp vad gäller kranarmar på grävmaskiner. Anledningen är att de utsätter maskinen för en belastning som den inte är tänkt för.

Ytterligare ett exempel på säkerhetstänkandet är att samtliga företagets tiltrotatorer nu är utrustade med eller förberedda för lasthållningsventiler på cylindrarna. Därigenom undviks ett riskmoment vid eventuella slangbrott.

Ett viktigt inslag i säkerhetskonceptet är styrsystemet DC2 som lanserades för drygt ett år sedan och som Stig Engström beskriver som det säkraste på marknaden. Systemet utlovas uppfylla de krav på bland annat hydraulik, elektronik, mjukvara och dokumentation som ställs i den nya säkerhetsstandarden SS-EN ISO 13849-1.

– Bland annat har det hydrauliska systemet förstärkts med extra ventiler och tryckvakter för att möta standardens krav på att hydrauliska fel ska kunna upptäckas och farliga situationer avvärjas. Liknande övervakningskrav ställs även på styrreglagen. I den nya generationen övervakas både tumrullar och tryckknappar med extra signaler, säger Benjamin Ödling, utvecklare på Microprop som tagit fram systemet.

Nästa steg i säkerhetssatsningen är redskapsfästet Q-Safe som lanserades på Maskinexpo.

– Det är marknadens säkraste redskapsfäste med minimal risk för felkoppling av redskap. Det blir i princip omöjligt att ”fuska” med låsningen då redskapet måste låsas fullständigt varje gång föraren ska använda eller bara flytta det. Med det minimeras också risken med ett ”svängande” redskap, vilket kan uppstå med enbart ett framaxellås, säger Stig Engström.

Själva låsningen sker mekaniskt genom att skopan eller redskapet skjuts in i ett fast och kilformat läge. Samtidigt stängs inkopplingsvägen mekaniskt genom en stålläpp som därmed ska omöjliggöra att skopan lossnar eller kommer i svängning.

Dessutom finns två av varandra oberoende givare som känner av att det verkligen blir kontakt med båda skopaxlarna. Tills båda givarna slagit till svarar styrsystemet med att begränsa maskinens varvtal avsevärt. Föraren vinner därmed inget på att exempelvis enbart haka i en skopa med två krokar. Det går heller inte att lossa en skopa i luften. För att redskapet ska kunna lossas från fästet krävs markkontakt med ett visst tryck.

Q-Safe är i praktiken trefaldigt säkrat genom hydraulisk övervakning, mekanisk låsning och elektronisk övervakning.

– Med vårt tänkande accepteras heller inga specialanpassningar, exempelvis att flytta en skopa genom att enbart kroka i med skopskäret. Med sådana tekniska lösningar och agerande finns alltid en risk att skopan glider ur sitt grepp och faller ner.

– Vi gör helt enkelt ett aktivt försökt att bygga bort ett missbruk, säger Stig Engström.

Ambitionen är att införa Q-Safe successivt som standardfäste i de storlekar där volymmaskinerna finns.

Även på plogsidan börjar nu det nya konceptet göra sig gällande. Inför vintern 2012-13 lanserade Mählers diagonalplogen Flexiway som nu uppgraderats ytterligare.

– Bland annat har den förstärkts på flera punkter samtidigt som den fått ett nytt parallellogram som förbättrat lyftgeometrin och gör att plogen lyfter både jämnare och högre, säger Mählers försäljningschef Anki Abbing.

På mässan visades plogen med ytterligare ett tillskott, nämligen laserutrustning som avlastar föraren genom att automatiskt hålla avståndet till vägarnas mitträcken där sådana finns. Förhoppningen är att systemet ska vara helt utprovat och färdigt inför den kommande vintersäsongen.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar
Utvalda nyheter från förstasidan
Epiroc utlovar nytt flaggskepp
Ny megaanläggning för logistik i Göteborg
Från lager till verkstad: En djupdykning i Scantrucks verksamhet
Svevia utser Pär Gustafsson till avdelningschef för Ballast
Byggpartner Gruppen: Stark tillväxt trots branschutmaningar i Q1
Bergslagsbanan får ny överlämningsbangård

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078