23948sdkhjf

Regeringen efterlyser plan för järnvägsunderhåll

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen och att utreda möjligheterna att avvisa järnvägsfordon som skadar järnvägsanläggningen

Det svenska järnvägsnätet brister i många avseenden. Kapaciteten är otillräcklig på flera håll, men väl så allvarligt är att åratal med otillräckligt underhåll inverkar menligt på tågens framkomlighet. Hittills har de resurser som lagts på underhållet varit otillräckliga, men regeringen ser minst ytterligare ett skäl till problemen – brister i planering och framförhållning.

För att effektivisera järnvägsunderhållet har därför Trafikverket fått i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhållet. Regeringen betonar dessutom att Trafikverket vid uppdragets genomförande ska samverka med bland annat järnvägsentreprenörer, tågoperatörer och transportköpare.

Målsättningen är att underhållsplanen ska säkerställa god framförhållning, punktlighet och hög robusthet vid planering och genomförande av underhålls- och banarbeten. Bland annat ska den klargöra vilka banarbeten som planeras, när dessa ska genomföras och vilken påverkan de förväntas ha på järnvägstrafiken under genomförandet.

Planen ska även redogöra för hur det så kallade basunderhållet hanteras i upphandlade kontrakt. Det kan handla om krav på bemanning och inställelsetider vid exempelvis snöröjning eller felavhjälpning vid händelser som signalfel och nedrivning av kontaktledningar.

En specificerad punkt är att minska störningar orsakade av den befintliga tågtrafiken – exempelvis tåg som går sönder eller river ned kontaktledningar. Därför får Trafikverket också i uppgift att utreda åtgärder med syfte att kunna avvisa järnvägsfordon som skadar den statliga järnvägsanläggningen.

Uppdraget om järnvägsunderhållet ska redovisas senast 23 april 2020. Uppdraget om att utreda åtgärder med syfte att kunna avvisa järnvägsfordon ska redovisas senast 21 augusti 2020.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.127