23948sdkhjf

Skanska tar över vindkraftentreprenad

Brister i såväl arbetsmiljö som miljöarbete ledde till att att delar av Nysäter Winds vindkraftprojekt norr om Sundsvall stoppades i höstas. Samtidigt har entreprenörer drabbats av uteblivna betalningar. Nu tas ny fart genom att skifta entreprenör. Med start i mars tar sig Skanska an uppgiften.

Nysäter Wind hävdar att företaget har full respekt för länsstyrelsens beslut att stänga ner arbetet tills bristerna åtgärdats. Enligt företaget har problemen uppkommit på grund av bristande kontroll och kommunikation i projektet mellan uppdragsgivare och utförande entreprenör, där uppsatta regler och villkor i tillståndet för projektet inte följts. Bland annat har, enligt företaget, breddningsmassor lagts på felaktiga områden, vattentäkt har utnyttjats utan specifikt tillstånd och exploatering har skett utanför utsatta ramar.

Företaget betonar att åtgärder vidtagits med ambitionen att medarbetare och entreprenörer till fullo ska ska respektera gällande miljötillstånd, omliggande natur och företagets regler. Bland annat lovar Nysäter Wind att det pågår en översyn av den skada som redan skett, samt arbete med att sätta upp tydliga kontrollsystem för att liknande incidenter inte ska kunna inträffa igen.

– Vi utreder i nuläget om det finns några långsiktiga miljömässiga konsekvenser eller risker som kan ha uppkommit av den bristande hanteringen, men får be att återkomma om detaljer i ärendet när det är fullt genomlyst, säger företaget på sin hemsida.

Under tiden har totalentreprenören Nordex valt att gå vidare i projektet genom att teckna ett nytt entreprenadavtal med Skanska.

Kontraktet, som är värt cirka 360 miljoner kronor, omfattar vägar, kranplaner och fundament för 41 vindkraftsturbiner.

Byggstart är planerad till mars med färdigställande i augusti 2022.

Tvisten mellan Nordex och dennes underentreprenör Active Works – vars företagsrekonstruktion inleddes nionde januari – är fortfarande olöst och därmed finns i skrivande stund heller ingen lösning vad gäller obetalda räkningar från de maskinentreprenörer som Active Works anlitat som underentreprenörer.

Läs Maskinentreprenörernas öppna brev till Nysäter Wind här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094