23948sdkhjf

Ny upphandlingsmodell testas vid vägprojekt

Ombyggnaden av E20 mellan Vårgårda och Ribbingsberg, byggs, enligt entreprenören Veidekke, enligt ett för Sverige helt nytt förfarande där entreprenören har ansvarat för framtagandet av vägplan och lokalisering.

E20 mellan Vårgårda och Vara är inte dimensionerad för dagens trafikmängder. För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för såväl person- som godstrafik ska nu den 26 kilometer långa sträckan byggas om till mötesseparerad väg med mitträcke.

Trafikverket har delat in arbetet i tre etapper där den åtta kilometer långa delen mellan Vårgårda och Ribbingsberg sticker ut i och med att entreprenören får ett betydligt större ansvar än vad som är vanligt i Sverige.

Trafikverket har nu valt att utlösa en option i ett kontrakt som tecknades med Veidekke redan 2016. Sedan dess har byggföretaget tagit fram samrådsunderlag, samrådshandling, inklusive lokalisering, samt tagit fram vägplan som ligger för fastställelse. För tillfället pågår bygghandlingsprojektering.

Det har hittills varit ett lyckat samarbete där vi nyttjat alla parters kompetens effektivt genom vårt involverande arbetssätt. En stor fördel med denna form av upphandling är att vi nu känner väl till projektet och dess förutsättningar. Det har avgjort placering av ny väg där höga värden i naturmiljö, kulturmiljö och gestaltning varit tungt vägande i valen som gjorts. Även arbetsmiljöfrågorna har vi arbetat med tidigt i projektet där vi tillsammans med Markera och Trafikverket genomfört ett flertal möten som hanterar olika risker i projektet, säger Fredrik Indevall, arbetschef på Veidekke Anläggning.

Företaget kommer därför med beräknad byggstart i början av 2021, då vägplanen bör ha vunnit laga kraft, att påbörja projektet som en totalentreprenad i samverkan där det arbete som ingår i optionen är värt cirka 378 miljoner kronor.

Projektet är en del av utbyggnad av E20 genom Västra Götaland som är medfinansierat av flera regionala parter och därför efterlängtat. Vi har ett gott samarbete med Veidekke och det blir roligt att få driva ett så nytänkande projekt i mål. Det är verkligen glädjande att optionen kunde lösas ut. Projektet genomförs med samverkan hög och vi hoppas hitta förbilligande åtgärder i byggskedet, säger Trafikverkets projektledare Marita Karlsson.

I uppdraget ingår att bygga om E20 längs en åtta kilometer lång sträcka till mötesseparerad landsväg med mitträcke, 2+2 körfält med hastighetsgräns 100 km/h. Projektet innebär både breddning av befintlig väg och utbyggnad i ny sträckning.

I projektet ingår även:

  • parallell lokalväg längs med stora delar av sträckan för att ta bort korsningar i plan och för att möjliggöra sammanhängande gång- och cykelmöjlighet vid sidan av E20;
  • en halv trafikplats med på- och avfartsramper norrut från väg 2504;
  • bullerskyddsåtgärder, planskild gång- och cykelpassage, åtgärder för fauna och nödfickor samt en rastplats;
  • faunabro (övergång för vilda djur) över E20;
  • bro för väg 2504 över E20;
  • ny bro för E20 över Nossan;
  • fyra plattramar under E20.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11