23948sdkhjf

Sweco får bullerkoll

Allt fler svenskar utsätts för bullerstörningar längs våra vägar och järnvägar. För att komma till rätta med det problemet har nu Trafikverket tecknat ett avtal med Sweco som ska hantera utredningar av buller och ljudkvalitet under en fyraårsperiod.

Två miljoner svenskar utsätts, enligt Sweco, dagligen för trafikbuller utanför sina bostäder som överskrider gällande riktvärden.

Inget tyder egentligen heller på att problemet minskar, snarare tvärtom. Ökad trafik på väg och järnvägar, fler som flyttar till städerna och bostadsbyggande nära vägar och järnväg gör att allt fler människor utsätts för buller.

Bedömningen är att bullerbelastningen är så hög att uppskattningsvis 200 000 personer längs de statliga vägarna och 370 000 längs våra järnvägar drabbas av ett buller i sina bostäder som är högre än de riktvärden som beslutats av riksdagen.

Trafikverket hoppas nu att ett avtal där Sweco fått uppgiften att under fyra år hantera utredningar av buller och ljudkvalitet ska bidra till att Sverige kommer närmare fastställda mål och riktvärden inom området.

För att skapa framtida hållbara städer och samhällen behövs bland annat tystare miljöer och det är möjligt när bullerfrågorna kommer in tidigt i processen och tillsammans med andra teknikområden, säger Philip Radtke, gruppchef för Swecos akustiker i Göteborg.

Sweco hänvisar till rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO, som pekar ut buller som en av de mest betydande miljöriskerna för människors hälsa och välbefinnande. Bland annat konstateras påverkan i form av stress, sömnstörningar, sämre förmåga till inlärning, försämrad prestation samt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

WHO rekommenderar därför starkt att samtliga länder ska minska sina bullernivåer. Sverige har valt att gå längre än EU:s bullerdirektiv genom att besluta att alla kommuner med fler än 100 000 invånare ska ta fram separata bullerkartläggningar och åtgärdsprogram för att minska bullret, ett arbete som samordnas av Naturvårdsverket.

Trafikverkets ramavtal med Sweco förväntas nu bidra till att minska bullerstörningarna. Värdet på avtalet beräknas till totalt cirka 60 miljoner kronor och innebär att Sweco är den konsult som kommer att tillfrågas först för de direktupphandlade uppdragen, något som motsvarar cirka 45 miljoner kronor under denna period.

Uppdragen kan handla om att beräkna och förutse den förväntade ljudmiljön i färdiga infrastrukturprojekt, beräkna och föreslå åtgärder för att minska vibrationer i mark, hantera stomljud i projekt och färdiga byggnader samt att projektera och kontrollera akustiska lösningar och åtgärder i färdiga byggnader.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109