23948sdkhjf

Få olyckor – men många känner sig otrygga

Ansvaret för en säker arbetsplats vilar tungt på väghållaren, reglerna som behövs finns dock redan. Det konstaterar Transportstyrelsen i en ny rapport.

För ett år sedan fick Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag som gick ut på att utreda ”vissa säkerhetshöjande åtgärder för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet”.

I mitten av augusti lämnade myndigheten in sin redovisning av uppdraget.

I rapporten konstaterar man att det är ”förhållandevis få” personer som drabbas när de jobbar vid eller på vägen – bara tre personer omkom och lika många skadades allvarligt under perioden 2015-2018, skriver Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen konstaterar dock också att det finns en ”utbredd upplevd otrygghet bland de som arbetar på eller vid vägen – en stor majoritet upplever att det känns osäkert, att trafikanterna inte visar tillräcklig hänsyn och att tillbud är vanliga.

– Eftersom antalet faktiska olyckor är begränsat bidrar sannolikt oron för att olyckor ska inträffa i hög utsträckning till att arbetsmiljön upplevs vara otrygg, skriver Transportstyrelsen i rapporten.

Myndigheten konstaterar också att de som jobbar på och vid vägen har många olika regler att förhålla sig till – till exempel trafikregler, bemyndiganden, bestämmelser gällande utmärkning och olika arbetsmiljöregler.

–   Det är tydligt att ett stort ansvar vilar på väghållaren för att skapa en säker arbetsplats i samband med att arbeten utförs, skriver Transportstyrelsen, och förklarar att möjligheterna för andra än väghållaren att på egen hand vidta olika former av åtgärder är ”begränsade”.

Transportstyrelsen bedömer vidare att de regelverk som behövs för att åstadkomma en god och säker arbetsplats redan finns.

Ändå föreslår man ett förtydligande i trafikförordningen gällande trafikanters skyldighet att hålla ”en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när de passerar en plats för bärgning eller liknande arbete eller ett sjukdomsfall”.

–  Detta bedömer vi får positiva konsekvenser för det transportpolitiska hänsynsmålet, samtidigt som funktionsmålet inte påverkas nämnvärt, skriver Transportstyrelsen.

Myndigheten konstaterar också att de flesta olyckorna sker i den så kallade arbetsfasen (och inte i etableringsfasen eller avetableringsfasen), och ser ett behov av att trafikanterna ges ”rätt stöd” så att risken för ”omedvetna felhandlingar” minimeras.

–  Arbetsplatser behöver utformas på ett sätt som både upplyser trafikanter om vad som gäller och som begränsar möjligheterna att begå exempelvis hastighetsöverträdelser. Detta behöver göras vid både planerade och oplanerade arbeten på och vid väg, skriver Transportstyrelsen.

I rapporten kritiserar Transportstyrelsen också Trafikverket, och ifrågasätter till exempel om de verkligen följer de föreskrifter som finns när det gäller omledning. Läs mer om det här.

Svevia har kommenterat utredningen, läs mer om det här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094