23948sdkhjf

Kina håller Volvos fana högt

Fortsatt ökad försäljning i Kina och en återhämtning efter ett coronapressat första halvår innebär att Volvo CE redovisar kraftiga ökningar av såväl orderingång som leveranser under årets tredje kvartal jämfört med samma period 2019.

Bygg- och anläggningsaktiviteten på de flesta marknader har successivt förbättrats, vilket resulterat i ökad kundefterfrågan på anläggningsmaskiner. Orderingången och leveranserna av maskiner ökade med 40 respektive 20 procent jämfört med tredje kvartalet förra året. Volvo CE:s nettoomsättning på 17,6 miljarder kronor var i nivå med föregående år, skriver Volvo AB:s vd och koncernchef Martin Lundstedt i delårsrapporten.

Det justerade rörelseresultatet har också stått emot svårigheterna väl även om det rapporterats en minskning på cirka elva procent, från knappt 2,2 miljarder kronor till drygt 1,9 miljarder kronor.

Samtidigt visar delårsrapporten att Asien, och då framför allt Kina, förstärker positionen som den klart dominerande marknaden för Volvo CE.

– Efter den kraftiga nedgången under årets andra kvartal på grund av covid-19-pandemin, återhämtade sig bygg- och anläggningsaktiviteten på de flesta marknader under det tredje kvartalet. Framför allt var efterfrågan stor i Kina, den största marknaden i världen, där vi fortsätter att ta marknadsandelar, säger Volvo CE:s vd och koncernchef Melker Jernberg.

Mot slutet av kvartalet var utnyttjandegraden i kundernas maskinflottor, enligt Volvo, tillbaka på i stort sett samma nivå som föregående år. Skillnaden är dock stor mellan de olika delmarknaderna.

Exempelvis minskade den europeiska totalmarknaden med 19 procent till och med augusti. Viktiga marknader som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Norden och Ryssland, var kraftigt påverkade liksom Nordamerika där nedgången också anges till 19 procent. I Asien (exklusive Kina) minskade totalmarknaden med 13 procent. Uppgångar redovisas däremot för Sydamerika – elva procent – dock på fortsatt historiskt låga nivåer.

Den stora boosten stod den gigantiska kinesiska marknaden för med en uppgång på hela 22 procent, delvis som en effekt av statliga stimulansåtgärder.

Visserligen finns tecken på att covid-19-pandemin börjar ta fart igen på åtskilliga marknader, men det tredje kvartalet gav tydliga besked om att branschen ser ljusare på framtiden och att stora delar av det hack i försäljningskurvan som bildades tidigare i år nu är på väg att återhämtas.

Den osäkerhet som pandemin orsakat tidigare under året innebar att de globala lagren av nya maskiner, inklusive återförsäljarlager, inte fyllts på utan minskat avsevärt. Nu fyller återförsäljare över hela världen på lagren på nytt för att möta en ökad efterfrågan, vilket gjort rejäla avtryck under den senaste rapporteringsperioden.

I Europa var orderingången 28 procent högre än för motsvarande period 2019. I Nordamerika var ökningen 30 procent, framför allt driven av efterfrågan på medelstora och stora maskiner.

I Asien (exklusive Kina) steg orderingången med 29 procent, medan orderingången i Kina steg med hela 47 procent, med bidrag från både Volvo och SDLG.

Kinas betydelse för försäljningen märks också av leveranserna som steg med 20 procent under det tredje kvartalet. För varumärket Volvo var ökningen tre procent medan SDLG ökade med 37 procent, huvudsakligen i Kina.

Vad gäller orderingången tycks dock Volvo ha fått rejäl fart under vingarna igen. Här rapporteras en 44-procentig uppgång vad gäller orderingången på Volvomaskiner medan orderingången på SDLG-maskiner ökade med 37 procent.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078