23948sdkhjf

Byggnads punktmarkerar ställningsbyggare

Ställningsbranschen är själva symbolen för arbetslivskriminalitet, lönedumpning och livsfarlig arbetsmiljö. Det hävdar Byggnads som därför tillsätter en specialgrupp som ska punktmarkera företag som sätter upp byggnadsställningar.

Antalet olyckor kopplade till ställningar i arbetslivet har de senaste 15 åren visat en något ökande trend. Sedan 2016 har antalet varje år hamnat en bit över 200, enligt statistik från Arbetsmiljöverket.

När Byggnads under 2019 kontrollerade mer än 1 100 byggnadsställningar i Sverige konstaterades fel på mer än 65 procent av ställningarna. I flera fall var bristerna så allvarliga att skyddsombuden stoppade arbetet. Läs mer här.

Enligt Byggnads har ställningsbranschen blivit själva symbolen för arbetslivskriminalitet, lönedumpning och livsfarlig arbetsmiljö. Därför görs nu en kraftsamling som samordnas över hela landet för att komma till rätta med problemen.

– Det handlar om att hålla kriminella borta från branschen, men lika mycket om byggnadsarbetarnas liv och hälsa, säger förbundsordförande Johan Lindholm.

Byggnads tillsätter nu en styrgrupp med ombudsmän och specialister på osund konkurrens som får till uppgift att ta fram bättre arbetsmetoder för att granska ställningsföretagen och kontrollera efterlevnaden av kollektivavtalen.

Gruppen kommer att granska inhyrning, inlåning och bemanning, men även löner, traktamenten, semesterersättning med mera. I uppdraget ingår även att utveckla metoder för att samverka med, och tipsa myndigheter som Arbetsmiljöverket, polis och Skatteverket.

Ett vanligt tillvägagångssätt är, enligt Byggnads, att ett ställningsföretag anlitar ett flertal underentreprenörer som i praktiken fungerar som bemanningsföretag. Vid de entreprenadkedjor som uppstår konstaterar Byggnads att faktureringen mellan huvudentreprenören och det första företaget i kedjan oftast är korrekt, men därefter fastnar pengarna stegvis hos underentreprenörer som en efter en tar en del av kakan. Till slut är det bara en bråkdel av den summa som ursprungligen betalats som går till de som utför jobbet.

Enligt Byggnads har det även gjorts stickprovskontroller som visar att det förekommer omfattande fusk med yrkesbevis.

Byggnads flaggar också för att utländska bolag kan ha en till synes rimlig lönenivå, men sällan ersätter övertid, helgdagsarbete eller semester. Genom att bara betala för en arbetsvecka på 40 timmar även då arbetsdagen kan vara bortåt tio timmar och därutöver omfatta helgarbete får företagen ner lönekostnaden per timme och konkurrerar ut bolag som följer kollektivavtalen.

Byggnads pekar bland annat ut underentreprenörer kopplade till No Problems Scaffolding, som varit inblandade i flera rättsprocesser och sedan 2018 är uteslutna ur arbetsgivarorganisationen Byggföretagen.

Läs mer här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094