23948sdkhjf

Oilquick om konkurrenternas förslag: "Det är kort och gott Kejsarens nya kläder med lånta fjädrar."

Tidigare i höst lanserade konkurrenterna Rototilt och Steelwrist Open S – en öppen standard för helautomatiska snabbfästen för grävmaskiner. Företagen bjöd in andra tillverkare att medverka men Oilquicks Åke Sonerud uppger i ett öppet brev att han ser stora nackdelar med upplägget. Läs brevet nedan.

Öppet brev till Maskinentreprenadmarknaden!

Open-S – Är det Kejsarens nya kläder?

Ni har säkert lagt märke till annonser och artiklar i fackpress och sociala media om lanseringen av Open-S för fullautomatiska snabbfästessystem för grävmaskiner. Vad är nu detta frågar sig vän av ordning?

Det är kort och gott Kejsarens nya kläder med lånta fjädrar.

De båda tiltrotatortillverkarna Rototilt och Steelwrist har ambitionen att skapa en öppen världsstandard för helautomatiska snabbfästen baserad på den av den svenska branschföreningen Maskinleverantörernas etablerade S-standard för symmetriska grindfästen.

Vad är en världsstandard?

För att få till en internationell standard, för Europa till en början, krävs en etablerad standardiserad produktlösning, stor samsyn och acceptans i maskinindustrin samt en godkännandeprocess i det europeiska standardiseringsorganet CEN.

Inget av detta är vad jag förstår på plats.

Open-S är en företagsstandard för Steelwrist och Rototilt.

Man ger också sken av att Open-S är en etablerad del av den svenska oberoende S-standarden för symmetriska grindfästen framtagen för tjugo år sedan, på mitt initiativ i Maskinleverantörernas regi. Denna nordiska de facto S-standard reglerar som bekant gränssnittet mellan S-fästen och mekaniska redskap. Baserat på S-standarden finns det nu ett antal helautomatiska företagslösningar, OilQuicks OQ system, Engcons EC-Oil, tyska Kinshofer och Lehnhoffs varianter och nu senast Steelwrist och Rototilt med sina OilQuick-liknande lösningar.

Jag har med stort intresse konstaterat att även världens ledade tillverkare av tiltrotatorer, Engcon också säger Nej till Open-S.

När det gäller Steelwrist och Rototilt handlar deras helautomatiska lösningar i mycket stor utsträckning om lånta fjädrar. Det är viktigt att konstatera att Open-S enbart är en företagsstandard för Rototilt och Steelwrist, att jämföra med OilQuicks partnerprogram ”Clean Systems”, även om man nu lägger Open-S i en fristående organisation för att ge det mer legitimitet.

OilQuick är inte emot standarder

Jag vill vara mycket tydlig med att vi på OilQuick inte är emot standardiseringar för att förenkla och göra det lättare för maskinhandlare och användare, men vi ser i dagens läge en stor fara och stora problem med denna s.k. standardisering och efterföljande blandning av produkter och leverantörer.

Bristande kompabilitet mellan olika system

En öppen standard med många olika leverantörer av fästen och redskap samt en fri blandning av produkter tror jag är mycket svårt att få att fungera helt problemfritt. Speciellt om produktförändringar och policybeslut skall tagas i en fristående organisation bestående av konkurrenter. Efter att ha hållit på med detta i över trettio år och sålt mer än 33.000 OilQuicksystem globalt så har vi på OilQuick lång erfarenhet av denna problematik.

Att hantera ett mekaniskt system med blandade leverantörer går relativt bra. En glappande skopa eller redskap beroende på dålig kvalitet och passform kan man stå ut med i flera månader, kanske till och med år. Men om ett helautomatiskt system inte fungerar eller det uppstår oljeläckage, då måste det avhjälpas mer eller mindre omgående. Två helt skilda världar. Min far John sade alltid att du inte vet vem du har att göra med förrän du haft en reklamation med honom. Vem ringer jag i det fall jag får ett problem och har en blandning av fullautomatiska fästen och redskap från olika leverantörer?

Olika el-och oljekopplingskonfigurationer

Olika applikationer och systemlösningar kräver olika el- och kopplingskonfigurationer. Flera olika leverantörer fordrar en klar standardisering av hur el-, fett och oljekopplingar används. Standardiseringar är eftersträvansvärda men inte alltid möjliga att åstadkomma utan alltför mycket kompromisser och eftergifter. Jag ser stora utmaningar med att komma överens om detta. Produktkunskap, rådgivning och systemöversikt blir i framtiden ännu viktigare. 

Stora säkerhetsrisker med blandade system

Säkerheten vid användning av snabbfästessystem på grävmaskiner är mycket viktig. Särskilt vid fullautomatiska snabbfästessystem i kombination med tiltrotatorer där det kan handla om ett flertal inblandade mekaniska och hydrauliska redskap som byts i många fall 50-100 gånger per arbetsdag. Att då blanda fästen, redskapsadaptrar och styrsystem från olika leverantörer skapar osäkerhet och utgör en stor okontrollerad olycksfallsrisk. Många tillverkare använder idag sensorer för övervakning av sina redskapslås. Undermålig kvalitet, dålig passform och felaktiga toleranser i systemet kan då ge katastrofala följder. Samma sak gäller elkontakter och dess olika användning. Vi tror inte att blandade system är lösningen på dessa utmaningar.

Ansvar och systemsupport

Det är svårt att ha ett klart och entydigt systemansvar med många olika företag inblandade. Vi tror på ett klart och tydligt systemansvar som möjliggör bra systemrådgivning samt snabb och smärtfri hantering av garantier och funktionsstörningar. Ett företag – som tar fullt systemansvar.

Vi tror på homogena fästessystem och en systemleverantör som tar fullt systemansvar.

Hälsningar

Åke Sonerud

Grundare och styrelseordförande i OilQuick AB

Artikeln är en del av vårt tema om Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093