23948sdkhjf

Shrek går till sjöss

I dag tas stora mängder av material som ska återvinnas om hand i andra länder. Det just sjösatta Shrek-projektet har därför som mål att hitta sätt att ersätta stora delar av dagens landbaserade transporter med mer energieffektiva sjötransporter.

De flesta känner Shrek som ett träsktroll i landet Långt Långt Borta. Men med ekonomiskt stöd av Trafikverket kommer vi i fortsättningen att se Shrek i en helt annan, vattenburen tappning – Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi.

Trafikverket har vid exempelvis masstransporterna i samband med Förbifart Stockholm sett hur båttransporter i stor utsträckning kunnat ersätta massförflyttning på våra vägar och därmed även minskat miljöbelastningen. Nu är förhoppningen att hitta energi- och klimateffektiva logistiklösningar som kan få motsvarande effekt i samband med materialåtervinning där transporterna förtar en del av återvinningens miljövinster.

Förhoppningen är att Shrek-projektet ska utveckla ny kunskap som gör det möjligt att ersätta stora delar av dagens landbaserade transporter av material som ska materialåtervinnas med mer energieffektiva sjötransporter. Främst gäller det de långa transporterna där materialet återvinns i andra länder.

Projektet, som ska vara avslutat 31 oktober 2022, består av tre delar. I den första delen kartläggs storleken på avfallsvolymerna, vad de består av samt förutsättningar för att nyttja sjöfart när massorna exporteras. Den andra delen ska utveckla logistiklösningar som gör att en så stor andel som möjligt av de avfallsvolymer som kan materialåtervinnas utomlands går sjövägen. Del tre ska utvärdera logistiklösningar när det gäller miljöeffekter, tjänstekvalitet, kostnader, kapacitet och kundkrav. En väsentlig del av projektet är jämförelser med andra transportalternativ, som lastbil och järnväg.

– I projektet ingår såväl forskningsorganisationer som representanter för hamnnäringen samt avfalls- och återvinningsbranschen. Projektgruppen har goda förutsättningar att bygga upp energieffektiva logistiklösningar som samtidigt möter ökade krav på cirkulär ekonomi, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare och forskare på VTI.

VTI presenterade tidigare i höst resultatet från en studie som visar att unghefär fem procent av det totala transportarbete som i dag görs med lastbil skulle kunna ske på vatten.

Läs mer här.

Utöver VTI medverkar skeppsprovningsinstitutet SSPA, Norrköpings Hamn, Hallands Hamnar, Oslo hamn, Avfall Sverige, Göteborg Stad, Kretslopp och Vatten samt Ragn-Sells i projektet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11