23948sdkhjf

Ny professor jagar välutformad infrastruktur

En långsiktig kunskapsuppbyggnad krävs för att uppnå väl utformade transportsystem och landskapsanpassad infrastruktur. En nyckelperson är landskapsarkitekten Emily Wade som tillträtt på en ny professur inom landskapsarkitektur på SLU.

Den nya professuren omfattar 30 procent av en heltid under en treårsperiod. Den instiftades 1 september på institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU i Alnarp. Satsningen finansieras av Trafikverket som förväntar sig ett resultat i form av stärkt framtida kompetens och kunskap kring landskapsanpassad infrastruktur.

– Målet är att fortsätta utveckla akademisk grundutbildning och forskning inom arkitektur, landskap och infrastruktur. Ett samarbete med akademin är också ett sätt att skapa intresse för Trafikverket som framtida arbetsgivare och uppdragsgivare, säger Trafikverkets chefsarkitekt Johan Folkesson.

Emily Wade menar att vi står inför utmaningen att anpassa de rumsliga förutsättningarna för en hållbar mobilitet och samhällsutveckling.

Infrastrukturens viktiga uppgift är att få vardagen att fungera. Men också att bidra med något positivt på landsbygden eller i staden. Min vision är att vi kan hitta sätt att påtagligt förbättra landskapet när vi bygger och underhåller transportsystemen, säger Emily Wade.

Med sig i bagaget har hon drygt 20 års erfarenhet som landskapsarkitekt, något som under flera år kombinerats med undervisning på SLU. Hon har också mångåriga relationer med Trafikverket, bland annat deltog hon under perioden 2010-2017 i ett trafikverksfinansierat forskningsprojekt som resulterade i en utvecklad metod för landskapsanalys som beskriver landskapets tidsdjup,

Trafikverket ingår i den grupp av statliga byggande och förvaltande myndigheter som omfattas av regeringens nya arkitekturpolitik, "Gestaltad livsmiljö" (2018). En av åtgärderna för att aktivt kunna svara upp mot arkitekturpolitiken och bidra till uppfyllelsen av målen i Agenda 2030 är långsiktig kunskapsuppbyggnad inom området attraktiva väl utformande transportsystem och landskapsanpassad infrastruktur. Ett av verktygen för att nå målen är den nya professuren.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11