23948sdkhjf

Dialog krävs för säkrare vägarbeten

Genom att flytta fokus från lägsta pris till säkerhet och sund konkurrens vid upphandling av vägarbeten skulle hela samhället stå som vinnare. Det menar Peab som nu efterlyser ett till stora delar annorlunda förfarande vid upphandlingarna.

Trafikanter som struntar i hastighetsbegränsningarna vid vägarbeten och företag som pressar kostnader genom att göra avkall på säkerheten. Det är två orsaker som allvarligt har försämrat vägarbetarnas arbetsmiljö, enligt en rapport som fackförbundet Seko presenterade förra hösten. Läs mer här.

Även Transportstyrelsen har i en rapport tidigare i år förespråkat säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg. Där dras slutsatsen att regelverken till stor del finns på plats, men måste efterlevas i högre grad. Läs mer här. 

Bland de större aktörerna på området är Peab vars erfarenheter också är att medarbetare känner sig otrygga på sin arbetsplats. Vid en tillfällig hastighetsmätning förbi ett av företagets asfalteringsarbeten tydliggjordes en av orsakerna till oron.

Fordon som passerar i för hög hastighet är mer regel än undantag. När vi satte upp en hastighetsmätare vid ett av våra asfalteringsarbeten registrerades över 1 000 fortkörare under två dygn. Det här utsätter både vår personal och andra trafikanter för fara, hävdar företagets trafikanordningschef Anncatrin Elversson.

Företaget har tidigare framfört såväl krav som önskemål om förändringar och vill nu ta ytterligare ett steg genom att få till stånd en dialog där väghållare, entreprenörer och myndigheter tillsammans ska arbeta för en förbättring som bidrar till en tryggare miljö för personal och trafikanter – något som bland annat kräver ett framför allt beställaren måste tänka om i vissa avseenden. Det gäller exempelvis att det i åratal funnits en konflikt mellan entreprenörernas krav på säkerhet och beställarens ambition att minimera störningarna för den trafik som passerar.

I Transportstyrelsens rapport slås fast att trafiken enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i första hand ska ledas om så att den inte passerar vägarbetet. Peab håller med om att omledning är det bästa sättet att skapa säkra arbets- och trafikmiljöer, men upplever att framkomligheten alltför ofta prioriteras högre. Fokus på lägsta pris innebär också, enligt företaget, att den entreprenör som föreslår extra säkerhetsåtgärder kan bli för dyr och förlora upphandlingen.

Väghållare kan utesluta omledning utan krav på att redogöra för hur de kommit fram till det, eller hur arbetet ska kunna utföras säkert med angivet alternativ. Det överlåts till oss entreprenörer att lösa. Vi kan ställas inför faktum att utrymme saknas för att skapa betryggande avstånd till trafiken eller placera ut de skydd som krävs, säger Anncatrin Elversson.

Transportstyrelsen konstaterar också att andelen godkända vägarbeten i Trafikverkets kontroller sjunker. För entreprenörerna är kontrollerna viktiga bidrag i det förbyggande säkerhetsarbetet. Peabs uppfattning är dock att effekten av dessa skulle bli större med mer riktade kontroller där riskerna är störst.

I dag räcker det med en enda mindre avvikelse för att ett helt vägarbete ska räknas som icke godkänt. Det ger lika stort utslag i statistiken som ett vägarbete med ett stort antal allvarliga fel, där entreprenören tydligt brister i kunskap eller regelefterlevnad. Tillsammans med det faktum att viten inte alltid döms ut vid överträdelser, riskerar det att skapa en snedvriden konkurrens där oseriösa aktörer kan vinna på att tumma på säkerheten, säger Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg Peab.

Peab har också ställt samman en önskelista på åtgärder som kan bidra till ökad säkerhet. I synnerhet poängteras tre punkter:

  • En upphandling som sätter säkerhet före kostnad och framkomlighet, och en sund konkurrens där allvarliga säkerhetsbrister och regelöverträdelser får tydliga konsekvenser.
  • Skärpt efterlevnad av Arbetsmiljöverkets föreskrifter så att de får avsedd effekt. Omledning skapar de bästa förutsättningarna för en säker arbets- och trafikmiljö.
  • Riktade kontroller där riskerna är störst samt utförliga analyser som identifierar prioriterade åtgärder. Det ser vi som ett gemensamt ansvar där vi gärna bidrar i samverkan.
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109