23948sdkhjf

Transportstyrelsen kritiserar Trafikverket

”Utifrån dokumentation vi fått tillgång till i utredningen framstår det som att Trafikverket inte följer dessa föreskrifter fullt ut. ”

För ett år sedan fick Transportstyrelsen i uppdrag att utreda säkerheten för personal som utför arbete på och vid väg, och att ta reda på hur trafiksäkerheten och arbetsmiljön skulle kunna förbättras.

I rapporten, som nu har lämnats till regeringen, konstaterar Transportstyrelsen bland annat att de regelverk som krävs i stor utsträckning redan finns – även om man föreslår ett förtydligande i trafikförordningen när det gäller trafikanternas skyldighet att sänka farten, till exempel förbi ett vägarbete.

Transportstyrelsen uppger dock också att man under utredningens gång fått anledning att ifrågasätta om vissa av reglerna följs på det sätt som det är tänkt, och om olika aktörer tar det ansvar som förväntas av dem.

–  Ett exempel är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om att trafik i första hand ska ledas om så att den inte passerar ett vägarbete. Utifrån dokumentation vi fått tillgång till i utredningen framstår det som att Trafikverket inte följer dessa föreskrifter fullt ut, skriver Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen skriver vidare att Trafikverket själva har angivit att det är entreprenören som ska utreda hur en omledning kan utformas för att den ska övervägas.

– Utifrån föreskrifterna borde ordningen vara den omvända, det vill säga en utredning bör visa varför omledning inte är möjlig eller lämplig, skriver Transportstyrelsen.

Myndigheten konstaterar att Trafikverket kontrollerar de vägarbeten de ansvarar för, för att säkerställa att bestämmelserna om utformning av vägarbeten följs.

–  Även om antalet kontroller minskat ser vi positivt på att de utförs och att Trafikverket fattat beslut om att öka antalet kontroller, inte minst mot bakgrund av att godkännandefrekvensen minskat de senaste åren, förklarar Transportstyrelsen.

Myndigheten anser dock att de brister som förekommer på en ”stor del av de kontrollerade vägarbetena” tyder på att anmärkningarna inte leder till systematiska förbättringar.

–  Ett resonemang kring detta är särskilt aktuellt i ljuset av de ändringar av vägsäkerhetsdirektivet som blivit beslutade och kommer att implementeras i svensk författning.

Trafikverket svarar på kritiken, läs mer här.

Läs Transportstyrelsens rapport ”Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg” i sin helhet här.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.156