23948sdkhjf

Tystare masshantering

För att minska bullerstörningar från tätortsnära masshanteringsplatser pågår nu ett forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att sänka den beräknade bullernivån med i genomsnitt tio decibel.

Växande tätorter genererar stora mängder schaktmassor och sprängberg. Enligt konsultbolaget Tyréns handlar det om upp till 300 miljoner ton årligen i Sverige. För att begränsa antalet transporter och minska miljöbelastningen är det stora fördelar med att placera anläggningar för krossning och masshantering i nära anslutning till där berg tas ut och där massorna behövs. De för ändamålet bästa platserna hamnar då ofta så pass centralt att anläggningarnas bullernivåer blir allt för störande.

För att begränsa dessa störningar genomförs nu forsknings- och utvecklingsprojektet ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” med ekonomisk stöd av Vinnova och Sven Tyréns stiftelse. Projektets målsättning är att sänka den beräknade bullernivån på masshanteringsplatser med i genomsnitt tio decibel.

Bland medverkande aktörer finns Tyréns som berättar att projektet så här långt arbetat fram kundanpassade verktyg med fokus på lättillgänglig informationsåterkoppling och olika former av kunskapsstöd till beställare och entreprenörer.

Tyréns lösningar fokuserar på att analysera verksamhetens bullersituation både innan och efter etablering. Med hjälp av våra online-verktyg kan vi öka förståelsen för bullersituationen för att kunna hantera den rätt och enkelt ta fram effektiva och lönsamma bulleråtgärder, säger Theodora Bjarkadottir, akustiker på Tyréns och arbetsledare för modellutveckling i projektet.

En utgångspunkt i arbetet är att bullersituationen på en krossplats kan förutspås redan innan verksamheten är på plats och att mer specifika bulleråtgärder kan planeras i förväg med hjälp av förbättrade beräkningsmodeller. Genom att därefter följa upp ljudnivåerna under det dagliga arbetet med kontinuerliga mätningar, kan det kopplas till att larm går innan gällande krav överskrids.

En ökad förståelse för verksamhetens buller i kombination med att proaktivt kunna jobba med åtgärder skapar självförtroende hos både beställare och entreprenör. Att kunna erbjuda ett arbete inom gränserna för skarpa ljudkrav ser vi som en klar marknadsfördel framöver, säger Moa Ljörnlund, akustiker på Tyréns och arbetsledare för långtidsmätning i projektet.

Projektet pågår 2020–2022 och är en del av Vinnovas UDI-satsning (Utmaningsdriven innovation) steg 2. Partners är Tyréns, Ecoloop, ABT Bolagen, Maskin-Mekano, Stockholms stad, Tyresö kommun och Sveriges bergmaterialindustri.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078